Analize javnih politika

„Stalna potreba za posebnim odricanjima pokazatelj je slabe javne politike. To je signal da su troškovi popustljivosti nerazumno visoki; benefite je teško izmeriti; i da zakonodavci ili regulatori politika nisu uspeli da urade svoj domaći zadatak.“ Džon Sununu, američki kongresmen

Javna politika je aktivnost vlasti kroz strategije i operativne metode, kao odgovor na konkretne društvene probleme. Predlozi javnih politika bi trebalo da budu zasnovani na njihovoj analizi. Na žalost, ova disciplina je snažno razvijena u svetu, ali ne i kod nas, gde se kreatori javnih politika uglavnom bave velikim „metapolitičkim“ temama, i niko ne sprovodi analizu javnih politika. Tzv. policy analize rade uglavnom instituti ili nevladine organizacije, među njima i BIRN Srbija.

Pročitaj ceo tekst
Veliki broj naših projekata kao deo aktivnosti sadržao je i analize javnih politika, kako na republičkom tako i na lokalnom nivou. Analize su nam omogućavale da sagledamo kakve će efekte proizvesti određena projektna aktivnost, koje benefite će imati društvo nakon uvođenja određene mere predviđene projektom, ko sve treba da učestvuje u javnoj debati o meri, ko ima interes da se određena mera sprovede ili ne sprovede. Prethodno smo uvek ispitali kakvo je zatečeno stanje u određenoj oblasti.
Neki od izveštaja kojima opisujemo javne politike obuhvataju analize budžetskog procesa i budžetskih pozicija na lokalnom i nacionalnom nivou na osnovu kojih su nastali i naši Građanski vodiči kroz budžet. Takođe smo, na osnovu analize odnosa građana i njihove lokalne uprave u više od 20 opština u Srbiji, predložili i zajedno sa opštinama ustanovili nove mere koje upravu približavaju građanima kao što su Otvorena vrata ili personalizovani uslužni punktovi u upravi. Uradili smo i podrobnu analizu mnogih web sajtova lokalnih vlasti, istražujući transparentnost, efikasnost i participativnost javnih politika na lokalu. Na osnovu ove analize su nastale tzv. policy preporuke za unapređenje web sajtova. Ovo su samo neka od mnogobrojnih istraživanja javnih politika kojima u BIRN-u rukovode iskusni politikolozi i socijalni psiholozi.