Praćenje i analiza učinka Vlade

”Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naiđe na ograničenja.” Monteskje

U okviru svojih izvornih watch-dog aktivnosti BIRN Srbija realizuje projekte koji su usmereni na praćenje i analizu učinka Vlade, u kom god ona sastavu bila.

Pročitaj ceo tekst

Projekte kojima smo javnosti predstavljali budžetske planove i njihovu realizaciju, sa stručnim osvrtom na budžetske politike Vlade Republike Srbije, počeli smo da sprovodimo 2009. godine pod nazivom Oko javnih finansija. U okviru ove oblasti rada, posebno izdvajamo godišnju organizaciju Nacionalnog budžetskog foruma, koji je u novembru 2013. godine doživeo svoj petogodišnji jubilej i postao događaj široko poznat po svom kritičkom i transparentnom pristupu u procesu analize godišnjeg nacionalnog budžeta, a realizujemo ga u saradnji sa Narodnom skupštinom.

Naše istraživačke tekstove o javnim politikama, budžetskim planovima vlade i njenim potezima u oblasti javnih finansija objavljujemo na portalu www.javno.rs koji obuhvata nekoliko desetina hiljada podataka o javnoj potrošnji državnih i drugih javnih institucija.

Drugi niz projekata usmerenih na monitoring rada Vlade počeo je sa realizacijom neposredno pred izbore na proleće 2012. godine, a nastavio se konstantnim praćenjem rada Vlade u pet oblasti: javne finansije, privreda, borba protiv korupcije, zdravstvo i prosveta. Cilj monitoringa Vlade je da se utvrdi u kojoj meri i na koji način su realizovane predizborne najave i obećanja stožernih stranaka vladajuće koalicije. Kroz nekoliko kontinuiranih projektnih programa, BIRN Srbija je kreirala i web portal www.meravlade.rs za praćenje učinka Vlade RS.

Sve zajedno, ove aktivnosti su deo šire BIRN-ove inicijative koja teži uspostavljanju, promovisanju i primeni ključnih principa dobrog upravljanja, a koji podrazumevaju transparentnost, odgovornost, efikasnost i građansku participaciju, kao postulate dalje demokratske tranzicije našeg društva.

Novosti

Monitoring izborne kampanje, preliminarni izveštaj

BIRN Srbija predstavlja prve, preliminarne analize diskursnih strategija političkih lidera i nosilaca kampanje za aktuelne parlamentarne izbore. Fokus istraživanja je na...