Potraga za političkom odgovornošću

Trajanje:
Novembar 2012 – mart 2014

Cilj projekta:
Sistematsko praćenje rada Vlade, kroz kvalitativni monitoring javnih politika i reformi u 4 oblasti koje su građani identifikovali kao njima najvažnije: ekonomija, borba protiv korupcije, zdravstvo i obrazovanje; Projektom pozivamo Vladu RS na odgovornost, transparentnost i efektivnost.

Mesto održavanja:
Republika Srbija

Opis projekta:
BIRN je u okviru ovog projekta ponudio inovativan post-izborni mehanizam za praćenje učinka Vlade u oblastima koje su građanima najvažnije za povećanje kvaliteta života, a u odnosu na predizborna obećanja vladajućih partija. U okviru projekta nastala ja dnevno ažurirana online baza informacija www.meravlade.rs . Takođe, periodično organizujemo tematske javne debate, iniciramo novinarska istraživanja, prikupljamo i objavljujemo ekspertske komentare i medijske izveštaje, uz saradnju sa nevladinim sektorom i stručnjacima, administracijom i nezavisnim institucijama, kako bi što objektivnije i potpunije predstavili domete Vlade u relevantnim sektorima. Preko 100 pojedinačnih tema na sajtu obradili smo sa aspekta predizbornih obećanja i konkretno preduzetih mera. Zajedno sa eminentnim stručnjacima proizveli smo više od 30 analitičkih izveštaja o kojima smo poveli i debatu putem socijalnih mreža. Više od 400 učesnika naših događaja aktivno je doprinelo raspravi o najvažnijim socijalnim i životnim pitanjima u Srbiji, a 7.000 građana upoznali su se sa projektom preko web sajta, Facebooka i Tweetera. Mnogi naši izveštaji i analize bili su republikovani ili citirani u mainstream i internet medijima.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)
www.meravlade.rs

Share Button