Konkursno finansiranje – Unapređenje nezavisnosti medija kroz razvoj održivog i konkurentnog modela finansiranja

Trajanje:
Decembar 2013 – oktobar 2014

Cilj projekta:
Opšti cilj ovog projekta je da se zaštiti javni interes kroz obezbeđivanje nezavisne i kvalitetne medijske produkcije i transparentniju javnu potrošnju. Specifični cilj je da se razvije nediskriminatorni, konzistentan i transparentan sistem finansiranja medijske proizvodnje kroz projektno finansiranje. Ovi ciljevi će se postići kroz analizu trenutne prakse projektnog finansiranja, razvoj seta preporuka za finansiranje programa i zalaganje za njegovo buduće sprovođenje, kako je planirano novim Zakonom o javnom informisanju.

Mesto održavanja:
Republika Srbija

Opis projekta:
Prema Medijskoj strategiji i Zakonu o javnom informisanju i medijima, javna sredstva bi trebalo dodeljivati medijima samo kroz proceduru otvorenog poziva za finansiranje (konkurs) što je u suprotnosti sa trenutnom praksom u kojoj se većina sredstava za medije dodeljuje direktno (73%) , dok se manji deo raspoređuje na osnovu otvorenog poziva za projekte i kroz tendere (17%) .

BIRN je u okviru projekta sproveo istraživanje o trenutnoj praksi finansiranja medija kroz projekte i zajedno sa saradnicima razvio preporuke za optimalnu primenu predloženih modela, kao i za praćenje i evaluaciju projekata u budućoj praksi.
Osim toga, BIRN je organizovao i niz sastanaka i javnih debata sa predstavnicima zainteresovane javnosti, kako bismo omogućili široj javnosti uvid u dosadašnje finansiranje medija, ali i razumevanje predloženih mera. Takođe, kroz razgovor sa učesnicima ovih skupova, identifikovali smo moguće „slabe tačke“ primene novih procedura. To je takođe uzeto u obzir prilikom razvoja standarda u ovoj oblasti, koji su predloženi u okviru projektne analize Unapređenje nezavisnosti medija kroz razvoj održivog i kompetitivnog modela finansiranja koju možete pročitati ovde.

Publikacije:

Konkursno finansiranje medija

Share Button