Na prvoj liniji – zaštita digitalne bezbednosti novinara u doba krize

Trajanje: jun 2021 – jun 2023.

Cilj projekta: Cilj projekta je jačanje rezilijentnosti novinara u suočavanju za različitim formama onlajn napada, uznemiravanja i pritisaka, i jačanje uloge i pozicije medija i organizacija civilnog društva u borbi za ostvarivanje slobode govora i slobodnog protoka informacija kao fundamentalnih ljudskih prava. Ova prava su posebno bila na udaru tokom Covid-19 krize.

Mesto održavanja: Srbija

Opis projekta:

Sveprisutni trend porasta napada, pretnji i pritisaka na novinare u onlajn sferi i dalje nema adekvatan odgovor u formi mehanizama zaštite i pravnog okvira za ove pojave. SHARE Fondacija i BIRN prate povrede digitalnih prava od 2014. godine i do sada su dokumentovali na stotine slučajeva kršenja u različitim formama (od tehničkih do psiholoških). Inicijalno loša situacija je, proglašenjem pandemije Covid-19, eskalirala, pogotovo tokom trajanja vanrednog stanja. Novinarima je sistemski branjen pristup informacijama, a oni novinari koji su dovodili u pitanje Vladine mere za nastalu pandemiju su zastrašivani i podvrgavani različitim oblicima onlajn napada, neopravdanim hapšenjima, što je sve dovelo da javnost nema pristup pouzdanim informacijama.

Sve veća izloženost novinara onlajn napadima i rizicima nije ni na jedan način prepoznata u postojećem pravnom okviru. I nije iznenađujuće što su institucionalni mehanizmi zaštite novinara u potpunosti neadekvatni kada je u pitanju onlajn sfera. Pored toga i sami novinari nisu u dovoljnoj meri upoznati sa strategijama kako da zaštite sebe i integritet svog posla u ovakvim situacijama. Podrška javnosti se javlja, ali vrlo sporadično, i u nedovoljnoj meri. S obzirom da su napori da se digitalni prostor očuva kako bi mogla da se praktikuje sloboda govora i neometan protok informacija, pogotovo u našoj zemlji gde su ove slobode pod svakodnevnim udarom, i prema relevantnim svetskim izveštajima u konstantnom opadanju, projekat je fokusiran na otkrivanje, sprečavanje, suzbijanje i reagovanje na različite oblike onlajn uznemiravanja.

Aktivnosti:

 1. Monitoring postojećeg pravnog okvira i praksi zaštite novinara od onlajn napada
 2. Zagovaračke aktivnosti u okviru BIRN-ovog i NUNS-ovog učešća u radnim grupama izrade medijskih zakona i omogućavanje učešće u formiranju novih politika i njihovoj implementaciji u digitalnoj sferi
 3. Jačanje kapaciteta novinara
 4. Izrada protokola za reagovanje u slučajevima digitalnog uznemiravanja
 5. Razvoj i promocija onlajn platforme
 6. Servisi podrške za novinare (pravna pomoć, onlajn krizna komunikacija, tehnička podrška)
 7. Novinarska produkcija i onlajn kampanja

Ciljna grupa:

 1. Novinari, mediji i medijske organizacije
 2. Nezavisne institucije
 3. Organizacije civilnog društva u domenu zaštite ljudskih prava
 4. Donosioci odluka
 5. Građani
 6. Međunarodne institucije koje se bave zaštitom ljudskih prava i medijskih sloboda

Publikacije i drugi materijali:

Oblast delovanja: Medijske slobode, Ljudska prava, Digitalna prava, Analize javnih politika, Kampanja, Medijska produkcija

Donatori: EIDHR

Partneri: Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), International Press Institute (IPI)

Share Button