Kampanje

„Nije dovoljno biti saosećajan – treba i delovati!“ Dalai Lama

U našim socijalnim kampanjama razvijamo marketinške koncepte i integrišemo ih u akcije koje su usmerene na poboljšanje života neke zajednice u određenim oblastima. Naš iskusan tim, zajedno sa saradnicima iz oblasti marketinga i odnosa s javnošću, integriše kreativne ideje, ali i pred-istraživanja, najbolje prakse, teorijsko znanje, odlike ciljnih grupa i druge činioce u planove projektnih aktivnosti.

Pročitaj ceo tekst

Kako bi najefikasnije uticali na promene u društvu koje će biti efektne, održive i ravnopravne za sve članove neke zajednice, u svakoj našoj kampanji kombinujemo razne tipove oglašavanja i komunikacijske kanale od lifleta, preko brošura, postera, radio i TV spotova do socijalnih mreža i projektnih web sajtova.

Samo neke od socijalnih akcija koje smo proveli su kampanja za poboljšanje odnosa lokalnih medija i lokalnih samouprava, zatim kampanje u oblasti „budžetskog opismenjavanja“ stanovništva, dobrog upravljanja, bolje informisanosti građana o EU i korišćenja EU fondova.