Mera Vlade

Trajanje:
Septembar 2014

Cilj projekta:
Svrha projekta je da se proceni i prati učinak srpske Vlade, tempo i realan domet reformi, kroz uspostavljanje portala Mera Vlade kao mehanizma koji omogućava praćenje realizacije politika u četiri oblasti koje su građani identifikovali kao prioritetne – ekonomija, borba protiv korupcije, zdravstvo i obrazovanje.

Mesto održavanja:
Republika Srbija

Opis projekta:
U okviru nastavka projekta Potraga za političkom odgovornošću portal Mera Vlade uspostavljen je kao monitoring mehanizam koji BIRN uređuje od formiranja Vlade u leto 2012., nakon parlamentarnih izbora.
Od tada, Mera Vlade postoji kao jedina post-izborna platforma za sistematsko praćenje i procenu učinka Vlade kroz sprovedene mere reformi. Aktivnosti na projektu podrazumevaju kombinovanje nekoliko kvalitativnih pokazatelja uspeha Vlade, uz praćenje zakonodavnih aktivnosti i budžetskih politika koje ih prate. Osim toga, organizujemo javne događaje na kojima se sa eminentnim stručnjacima, profesorima ali i službenicima Vlade raspravlja o reformama i različitim merama. Ovi događaji prilika su i za širenje neformalne mreže relevantnih organizacija i ekspertskih krugova za zajednički pritisak na Vladu kako bi dosledno sprovodila planirane reforme. Posebna vrednost portala su ekspertski tekstovi na razne relevantne teme iz oblasti ekonomije, borbe protiv korupcije, zdravstva i obrazovanja. Na ovaj način BIRN učestvuje u konstantnim pritiscima javnosti na Vladu RS kako bi dosledno sprovodila politike usmerene ka razvoju društva i boljem standardu građana.

Publikacije:
Sve publikacije u okviru projekta Mera Vlade možete pogledati u delu Sve publikacije.

 

 

Share Button