Unapređenje novinarskih veština u izveštavanju o Evropskoj uniji

Trajanje:
Jun 2009 – april 2010

Cilj projekta:
Jačanje kapaciteta BIRN-ove mreže novinara širom Srbije, kako bi bolje razumeli glavne tačke u procesu pristupanja EU i kao tim međusobno razmenjivali informacije u svom budućem bavljenju ovom temom.

Mesto održavanja:
Republika Srbija

Opis projekta:
Na temu izveštavanja o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji u okviru projekta, a na osnovu dubinske istrage i obuke, nastala su četiri regionalna analitička teksta. Svi članci republikovani su u nacionalnim štampanim i nekim međunarodnim medijima. U tom periodu tema decentralizacije bila je jedna od centralnih tema javnih politika, i BIRN je u okviru ovog projekta sa još 10 NVO učestvovao u procesu uticaja na kreiranje Zakona o decentralizaciji, kao i na velikoj konferenciji organizovanoj tim povodom.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)

Share Button