Participativno budžetiranje

Trajanje:
Mart 2012 – april 2013

Cilj projekta:
Podrška lokalnim samoupravama da unaprede, razviju ili usvoje proces participativnog budžetiranja, kroz pružanje stručne i tehničke podrške, a u cilju povećanja potencijala za poštovanje principa dobrog upravljanja u regionu južne i jugozapadne Srbije.

Mesto održavanja:
25 gradova i opština južne i jugozapadne Srbije

Opis projekta:
U okviru projekta proces uključivanja građana u odlučivanje o lokalnim budžetima u potpunosti je sproveden u 12 opština i gradova. BIRN Srbija je u ovim, ali i ostalim opštinama iz regiona realizovao niz aktivnosti koji prate godišnji budžetski ciklus, a bile su osmišljene tako da proces uključivanja građana u budžetiranje postane održiv i u narednom periodu. S jedne strane, kroz edukativne programe stvorena je motivacija i kapacitet u okviru lokalnih administracija za samostalno upravljanje participativnim procesom, dok je sa druge strane kroz medije i komunikaciju sa građanima kreirana javna potražnja za većom odgovornošću i transparentnošću postojeće prakse.
U toku pripreme budžeta za 2013. godinu više od 5000 ljudi je direktno učestvovalo u procesima donošenja budžetskih odluka kroz učešće u uličnim anketama za određivanje budžetskih prioriteta i na lokalnim budžetskim forumima koji su organizovani u saradnji sa lokalnim samoupravama. Osim toga, procedure za direktno učešće građana u budžetiranju jasno su definisane i osigurane odlukama opštinskih veća. Pored toga, 8500 građana iz opština i gradova pokrivenih projetom saznali su nešto više o samom procesu budžetiranja i upoznali se sa finansijskim i razvojnim planovima njihovih opština za narednu godinu, kroz Građanske budžetske vodiče koji su početkom 2013. godine distribuirani na ulicama i u zgradama opština.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)
Građanski budžetski vodiči

Share Button