Otvoreni podaci za otvorenu upravu

Trajanje:
Februar 2014 – novembar 2014

Cilj projekta:
Cilj projekta je osnaživanje koncepta Otvorenih podataka uprave u Srbiji i da se medijima, OCD i stručnoj javnostiomogući upotrebačvrstih činjenica vezanih za javnu potrošnju, na inovativan način, jačajući time njihovu „nadzornu“ ulogu.

Mesto održavanja:
Republika Srbija, Beograd

Opis projekta:
BIRN će realizovati ciljeve ovog projekta kroz dva pristupa, putem prikupljanja i objave velike količine podataka o javnoj potrošnji i novinarske produkcije serije istraživačkih tekstova koji čitaocima približavaju ove sadržaje, dok će sa druge strane aktivno uticati na promenu politika i povećanje transparentnosti budžetske potrošnje kroz organizaciju javnih događaja sa ovim temama.

Publikacije:
Baze podataka
Istraživački tekstovi
Debata Granice institucionalnih sloboda

 

Share Button