Monitoring vlasništva nad medijima

Trajanje: 

Januar 2019 – Мај 2019

Cilj projekta: 

Otkrivanje relevantnih trendova u vezi sa transparentnošću medijskog vlasništva i medijske koncentracije i omogućavanje da javnost, kao konzument medijskog sadržaja, donosi informisane odluke o medijima preko kojih se informiše.

Mesto održavanja: 

Srbija

Opis projekta:

Reporteri bez granica sprovode Monitoring vlasništva nad medijima u zemljama širom sveta, a BIRN Srbija po drugi put, kao partner vrši monitoring u Srbiji.

Monitoring vlasništva nad medijima je instrument za istraživanje i objavljivanje, kreiranje i poboljšanje transparentnosti vlasništva nad nacionalnim medijima. Vlasničke akcije medija i odgovarajuće tržišne akcije medijskih proizvoda mogu da se koriste kao indikator medijskog pluralizma u zemlji.

Prikupljanje podataka i njihovo stalno dopunjavanje i klasifikacija su bitni za podizanje političke svesti o ovom problemu, kao i za iniciranje debata i eventualno uspostavljanje pravnog okvira za povećanje kontrole koncentracije.

Sve ovo pomaže promociji nezavisnog, efikasnog i pluralizovanog medijskog sektora, koji služi kao osnova za ostvarivanje osnovnih prava pojedinaca na slobodu izražavanja.

Pored toga, rezultati monitoringa mogu da pomognu da se učvrsti medijska pismenost građana – njihovo ponašanje kao korisnika medijskih usluga se menja kada znaju ko se nalazi iza televizije ili radija, novina ili internet portala.

Zajedno sa odabranim partnerskim zemljama, monitoring se priprema i implementira tako da odgovara specifičnoj zemlji i time se podržavaju lokalni donosioci odluka i daje im se mogućnost da otkriju zloupotrebe, ali i da nastave da koriste ovaj instrument čak i nakon završetka projekta.

Aktivnosti: 

Sprovođenje monitoringa vlasništva nad medijima u Srbiji.

Ciljne grupe: 

Novinari, medijski eksperti, profesionalna udruženja, akteri civilnog društva, vlasnici medija, javnost.

Publikacije i drugi materijali:

Share Button