Kampanja za dobro upravljanje

Trajanje:
Decembar 2011 – novembar 2012

Cilj projekta:
Promocija principa dobrog upravljanja u regionu južne i jugozapadne Srbije

Mesto održavanja:
25 gradova i opština u južnoj i jugozapadnoj Srbiji

Opis projekta:
U okviru ove kampanje obezbedili smo širok domet poruka o neophodnosti primene pet osnovnih principa dobrog upravljanja u lokalnim zajednicama. Organizovali smo četiri javne debate, tri javna srednjoškolska časa i ustanovili mehanizam „otvorenih vrata“ u dve opštine čiji građani sada lakše mogu da komuniciraju sa opštinskom adimistracijom. Projekat je podrazumevao i poboljšanje kvaliteta web sajtova lokalnih opština, na osnovu sprovedene opsežne analize, a u skladu sa principom transparentnosti i dostupnosti. Snimili smo i edukativni dokumentarni film koji je emitovan na 35 TV stanica širom Srbije, dok su istovremeno na lokalnim radio stanicama emitovani džinglovi.

Građani su se o kampanji informisali preko više od 100 medijskih navoda, i putem promo materijala, brošura i lifleta koji su distribuirani u svih 25 projektnih opština i gradova, kako u prostorijama opština, tako i u drugim javnim prostorima. Dva grada iz regiona – Nova Varoš i Vranje osvojili su u toku trajanja kampanje i prestižne nagrade za transparentnost, koje dodeljuju Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i organizacija Evropski pokret u Srbiji.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)

Kontakt osobe za projekat:

Share Button