Razvijanje mehanizma za praćenje učinka Vlade

Trajanje:
Februar 2012 – novembar 2012

Cilj projekta:
Ovaj projekat poziva na odgovornost sve vladajuće partije, upoređujući njihova predizborna obećanja i ostvarene rezultate nakon formiranja Vlade 2012. Takođe, rezultate monitoringa predstavili smo na transparentan način koji omogućava građanima da izgrade informisane stavove o različitim političkim akterima.

Mesto održavanja:
Republika Srbija

Opis projekta:
U cilju definisanja životnih oblasti koje građani Srbije smatraju najprioritetnijima za razvoj svojih života i celokupnog standarda zemlje, sproveli smo u saradnji sa CESID-om javnu anketu u 10 fokus grupa širom Srbije. Kao najvažnije identifikovane su teme u oblasti privrede, zdravstva, borbe protiv korupcije i obrazovanja, sa velikim očekivanjem građana za njihovo suštinsko reformisanje.
Takođe je razvijen set alata za praćenje stranačkih ponuda za rešavanje problema u ovim oblastima, kroz konkretna obećanja i političke stavove vodećih stranaka u okviru predizborne kampanje u proleće 2012.
Rezultati monitoringa saopšteni su građanima kroz izveštaje i medijska saopštenja, sa ciljem da im pomognemo da donesu informisane odluke prateći rad novoformirane Vlade. Sprovedena je široka informativna kampanja u okviru ovog projekta, koja je podrazumevala javne rasprave u 10 gradova Srbije i online promociju, čime su poruke doprele do nekoliko hiljada ljudi. Monitoring sproveden kroz ovo istraživanje je poslužio kao osnova za follow-up projekta – postizborni monitoring.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)

Share Button