Unaprediti sistem javnih nabavki u zdravstvu

22.6.2017 | 12:09 Sistem javnih nabavki u zdravstvu funkcioniše i poprilično je transparentan, ipak, puno je prostora za unapređenje i poboljšanje, što se najbolje vidi na primeru izgradnje i opremanja Klininičkog centara u Nišu, zaključak je javne debate održane 21.06. u Nišu. Foto: Media i reform centar Niš

Neujednačena praksa Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki loša je stvar koja se mora promeniti , ističe Marina Mijatović iz „Pravnog skenera“, nevladine organizacije specijalizovane za oblast zdravstva.

„Ako praksa varira od slučaja do slučaja, to stvara pravnu nesigurnost i nastaje dugoročna šteta“, rekla je Marina Mijatović na debati posvećenoj unapređenju sistema javnih nabavki u zdravstvu, koju su organizovali BIRN Srbija i Južne vesti.

Ona dodaje da je prema analizi njene organizacije neophodno da Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki angažuje stručnjake i veštake za pojedinačne oblasti koje su predmet nabavke, jer pravnici iz Komisije nisu kompetentni da tumače nabavke iz oblasti medicine, energetike, telekomunikacija i tako dalje.

Mijatovićeva dodaje da je pored unapređenja samog sistema javnih nabavki, neophodno i dosledno procesuirati i kažnjavati one koji krše Zakon o javnim nabavkama kako bi se sprečila korupcija i sistem usavršio.

„Malo je pokrenutih krivičnih procesa, a još manje sudskih odluka koje se odnose na zloupotrene u javnim nabavkama“, rekla je ona.

Kristina Glavardanov, građanski nadzornik u postupku nabavke opreme za Klinički centar Niš, takođe se osvrnula na rad Komisije za zaštitu prava u postupcima u javnim nabavkama.

„Komisija je zbog utvrđenih nepravilnosti poništila postupak javne nabavke, ali su dali saglasnost naručiocu, Ministarstvu zdravlja, da nastavi dalje i ugovor je ipak zaključen. Tako smo zbog interesa naručioca  da se posao završi što pre došli u pravno nerešivu situaciju“, rekla je Kristina Glavardanov.

Sa druge strane, direktor Kliničkog centra Niš Zoran Radovanović smatra da je u ovom slučaju prevagnuo interes pacijenata i da je Komisija dobro postupila kada je odobrila da se nastavi sa nabavkom i ugradnjom opreme.

„Dobili smo za najbolju cenu, najbolju uslugu, od najboljie firme“, izričit je Radovanović.

Odlukom Vlade nadzor nad završetkom izgradnje i opremanja Kliničkog centra ubuduće vodi Kancelarija za javna ulaganja, odnosno koordinaciona grupa oformljena u njenom okviru, čiji je direktor Marko Blagojević.

On se osvrnuo na završetak građevinskih radova i reako da će centar kada bude završen postati remek-delo, kako po funkciji, tako i po obimu i kvalitetu.

Blagojević najavljuje da će u narednim poduhvatima, prvenstveno u izgradnji bolnice u Tiršovoj, prepreke koje su usporile radove na izgradnji centra u Nišu novom metodom organizacije biti prevaziđene.

Događaj je organizovan u okviru projekta Javno o javnim uslugama – fokus na zdravstvu i prosveti koji finansira Balkaski fond za demokratiju. 

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."