O BIRN-u

BIRN Srbija je nevladina, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu. Od svog osnivanja 2004. godine, BIRN Srbija se bavi monitoringom i analizom društvenih i političkih procesa, posebno ulogom medija u njima.

Već godinama unazad uspešno realizujemo dve programske komponente – razvoj medija i unapređenje rada javne uprave.

Prepoznatljivost koju smo stekli u javnom životu stvarali smo kroz kvalitetnu medijsku i analitičku produkciju, monitoring i istraživanja, organizaciju događaja, javnih slušanja, kampanja i treninga.

U saradnji sa nevladinim sektorom, ekspertima, javnom administracijom i medijima utičemo na unapređenje medijskih politika, transparentnost javnih finansija i pristup informacijama od javnog značaja, uvođenje dobrih praksi u javnu upravu i odgovornost političkih aktera za sprovođenje reformi.

BIRN Srbija je članica regionalne Balkanske istraživačke mreže, koja je prisutna u devet zemalja regiona sa ciljem da afirmiše regionalnu saradnju i informiše javnost o važnim društvenim, političkim, ekonomskim i kulturnim kretanjima u regionu.

Regionalna mreža, sa sedištem u Sarajevu, posvećena je prozvodnji kvalitetne medijske produkcije i profesionalizaciji novinara, izdavač je analitičke web publikacije Balkan Insight i osnivač kompanije BIRN Ltd, sa sedištem u Beogradu, koja se bavi konsaltingom i izdavanjem dnevnih novina na Engleskom jeziku Belgrade Insight.

U širem okviru misije BIRN regionalne mreže, lokalne organizacije članice su razvile svoje specifične programe koji su zasnovani na potrebama lokalnog društva u kontekstu razvoja medija i društvenog dijaloga.

Od 2016. godine BIRN je osnivač i član Asocijacije onlajn medija – AOM, organizacije koja je posvećena unapređenju profesionalnih i etičkih standarda u novinarstvu.

BIRN Srbija je članica Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED u okviru koje se zalaže za reformu javne uprave i stvaranje boljeg poslovnog ambijenta.