Participativno budžetiranje za 2016. godinu u 10 lokalnih zajednica

Trajanje:
Decembar 2014 – Jun 2016

Cilj projekta:
Uvođenjem prakse učešća građana u procesu donošenja odluke o lokalnim budžetima, ovaj projekat za cilj ima da ojača ulogu koju mediji, civilni sektor, predstavnici lokalnih biznisa i građani imaju u demokratskim procesima na lokalu i da ojača kredibilitet odluka javne administracije.

Mesto održavanja:
10 lokalnih zajednica u Srbiji i Beograd

Opis projekta:
Kako bi se definisali prioriteti lokalnih zajednica koji treba da postanu deo novih godišnjih budžeta za 2016. godinu, BIRN zajedno sa predstavnicima lokalnih vlasti planira da sprovede istraživanje među građanima odabranih gradova i opština. Istraživanje kao i ceo proces participativnog budžetiranja pratiće odgovarajuća medijska kampanja i obuka svih relevantnih učesnika u procesu. Osim toga, analiziraće se i pristupačnost informacijama od značaja za građane, putem web sajtova i profila na društvenim mrežama odabranih opština, sa ciljem unapređenja komunikacije sa građanima. Naš projektni tim će, u sklopu učvršćivanja procesa participativnog budžetiranja kao stalne budžetske procedure, insistirati na prihvatanju ove aktivnosti od strane lokalnih samouprava, posebno kroz njeno uključivanje u program sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE) koji realizuje NALED.

Posebna vrednost projekta je u direktnom uključivanju građana i predstavnika medija i civilnog sektora u sam proces donošenja budžeta i njihovo osposobljavanje za praćenje dalje realizacije planiranih prioritetnih akcija.

Publikacije:

Share Button