Resurs centar – baze podataka

„Najveći greh ljudskog uma je verovati stvarima bez dokaza" Aldus Haksli, engleski pisac

BIRN Srbija je inicirala kreiranje web portala Javno www.javno.rs koji obuhvata hiljade dokumenata i desetine hiljada podataka o javnoj potrošnji, koje sakupljamo od 2010. godine. Ova otvorena i potpuno pretraživa baza podataka namenjena je prvenstveno novinarima i istraživačima, ali i građanima koji žele da se bliže informišu o načinima na koje državne institucije upravljaju našim novcem. S druge strane, portalom želimo i da motivišemo institucije da objavljuju informacije o tome na koji način troše novac iz javnih fondova, te da ih pozovemo na odgovornost i transparentnost u radu. Ideja za Javno potekla je iz BIRN-a, dok su izradu pomogli mnogobrojni partneri: od Britanske ambasade u Beogradu do IREX-a.

Pročitaj ceo tekst

Osim ovog portala, BIRN Srbija je u cilju bolje informisanosti građana kreirala i jedinstveni web sajt sa raznovrsnim informacijama o radu Vlade u pet oblasti koje su građani ocenili kao najrelevantnije – javne finansije, privreda, borba protiv korupcije, zdravstvo i prosveta. Iako je portal www.meravlade.rs deo projekta praćenja učinka Vlade u oblasti javnih politika, ovaj deo projekta koji se odnosi na web stranicu smatramo svojevrsnom bazom medijskih članaka, ekspertskih i drugih izveštaja, Vladinih odluka, zakonskih rešenja i drugih dokumenata koji ukazuju u kojoj meri i na koji način su realizovane predizborne najave i obećanja stožernih stranaka vladajuće koalicije iznete tokom predizborne kampanje. Portal Mera Vlade takođe je namenjen svim građanima Srbije koji na ovaj način u ruke dobijaju važan instrument kojim se pozivaju političke stranke na odgovornost svima čije interese treba da zastupaju.