Akcija za digitalna prava – unapređenje slobodnog protoka informacija i integriteta medija

Trajanje:  januar 2021 – jun 2022.

Cilj projekta: 

Opšti cilj projekta je da doprinese kreiranju povoljnog onlajn okruženja koje omogućava slobodan protok informacija u skladu sa digitalnim pravima i medijskim slobodama.

Specifični ciljevi:

 1. unapređenje razumevanja i znanja građana o uticaju kršenja digitalnih prava i sloboda
 2. unapređenje medijskih politika novim zakonskim rešenjima koji štite slobodu medija u digitalnom okruženju
 3. unapređenje standarda medija kada su u pitanju sigurnost, integritet i zaštita privatnosti

Mesto održavanja: Srbija

Opis projekta:

Digitalni prostor, internet, platforme i društvene mreže zauzimaju sve veću ulogu u obezbeđivanju slobode medija, prava na informisanje i neometanog protoka informacija.

Ovaj prostor je naročito važan u medijskom okruženju Srbije gde je većina tradicionalnih medija skoro potpuno zatvorena za kritičke glasove koji dolaze od nezavisnih medija i organizacija civilnog društva. Digitalni prostor zato u velikoj meri olakšava objavljivanje i distribuciju informacija i novinarskih analiza i pristup publici, ali je istovremeno i javna arena ispunjena različitim oblicima kršenja ljudskih prava.

Ova prava, kao i medijske slobode u onlajn prostoru, delom i zbog vrtoglavog progresa tehnologije, nisu u potpunosti prepoznate u domaćem zakonodavnom okviru, i ako jesu, primena zakona je u početnim fazama (recimo kada je u pitanju implementacija Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). Takođe, ni sami mediji nemaju dovoljno znanja ni kapaciteta da se nose sa novonastalom situacijom.

Kriza izazvana pandemijom COVID-19 je u još većoj meri ogolila stepen kršenja medijskih sloboda u digitalnom prostoru. Novinarski rad bio je u velikoj meri otežan pre svega kroz sprečavanje pristupa informacijama od javnog značaja, a oni koji su se usudili da javno iznesu kritiku Vladinih mera za sprečavanje širenja virusa su bili izloženi onlajn uznemiravanju i napadima, pa čak i hapšenju.

S obzirom na sve veću važnost zaštite digitalnog prostora kao slobodnog i otvorenog, BIRN i SHARE započinju projekat u kom će se baviti pitanjem zaštite digitalnih prava i medijskih sloboda, kroz bolju informisanost javnosti, monitoring i aktivnosti javnog zagovaranja, kao i povećanje kapaciteta samih medija da primenjuju novinarske standarde u novom okruženju.

U fokusu će nam biti pitanja kao što su zaštita privatnosti, suzbijanje dezinformacija i nezakonit nadzor, uključujući zaštitu novinarskog integriteta i izvora. Projektne aktivnosti biće usmerene na tri glavne grupe zainteresovanih strana/korisnika – javnost, kreatore politike i medije/novinare,a glavni cilj projekta je stvaranje boljih uslova za praktikovanje medijskih sloboda u onlajn prostoru i održavanje interneta kao otvorene platforme za demokratski dijalog.

Aktivnosti:

 1. Medijska produkcija i onlajn kampanja
 2. Monitoring i zagovarački procesi
 3. Podizanje kapaciteta medija

Ciljna grupa:

 1. Medijska zajednica – novinari, mediji, medijske organizacija
 2. Nezavisne institucije – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Ombudsman, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, RATEL, nacionalni CERT, itd..
 3. Civilni sektor – organizacije civilnog društva koje se bave ljudskim pravima.
 4. Institucije – Ministarstvo kulture i informisanja i druga relevantna ministarstva i institucije zadužene za različite aspekte IT infrastrukture i servisa.
 5. Građani

Oblast delovanja: Medijske slobode, Ljudska prava, Digitalna prava, Analize javnih politika, Kampanja, Medijska produkcija

Donatori: Balkanski fond za demokratiju, MATRA program

Partneri: SHARE Fondacija

 

Share Button