Jačanje uloge medija u obezbeđivanju vladavine prava

Trajanje:
Januar 2014 – jun 2015

Cilj projekta:
Ovim projektom utičemo na osnaživanje medijskih sloboda i implementaciju vladavine prava u Srbiji, kroz istraživačku novinarsku produkciju i iniciranje javne debate, u skladu sa evropskim standardima.

Mesto održavanja:
Republika Srbija

Opis projekta:
Zajedničkim projektom BIRN-a i Centra za istraživačko novinarstvo (CINS) uz učešće Transparentnost Srbija koji je deo EU projekta Jačanje medijske slobode, bavimo se temama koje mogu uticati na smanjivanje zloupotreba moći i ograničavanja slobode medija.
Istraživački tekstovi i baze podataka u ovom projektu bave se pojavama u društvu koje su prepoznate kao glavni generatori korupcije na svim nivoima, u pet oblasti: mediji, javne nabavke, prostorno planiranje i izgradnja, kontrola javnih finansija od strane političkih partija i zdravstveni sistem. Otkrivanje slučajeva korupcije kao i druge aktivnosti na projektu trebalo bi da iniciraju reakciju vlasti i drugih nadležnih institucija, i prošire javnu debatu o ovim važnim temama.
Glavne aktivnosti na projektu:
• Nezavisna istraživačka novinarska produkcija i objava istraživačkih tekstova praćenih video materijalima, info-grafikama i data-bazama na BIRN-ovom i CINS-ovom sajtu
• Iniciranje javne debata o istraživanim ali i drugim relevantnim društvenim temama, na socijalnim mrežama i web platformama
• Republikacija naše produkcije na drugim nacionalnim i lokalnim medijima
• Info-sesije za novinare o prikupljanju, analiziranju i upotrebi podataka u databazama i tehnikama novinarstva zasnovanog na podacima (data-driven journalism)
• Priprema i distribucija priručnika za novinarstvo zasnovano na podacima
• Produkcija i promocija preporuka o politikama u relevantnim oblastima
• Organizacija javnih slušanja sa relevantnim skupštinskim odborima

Publikacije:
Sva istraživanja u okviru ovog projekta možete pogledati na sajtu javno.rs

Analiza i predlozi za unapređenje procedure za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasi javnog informisanja

Dopuštenost, vidljivost i isplativost državne pomoći

Hidroenergetski potencijali Srbije – Da li je rešiv problem (ne)izgradnje malih hidroelektrana?

Javne nabavke u vanrednim situacijama – razmatranje pojedinih problema i neka od mogućih rešenja

Izvori finansiranja zdravstvenih ustanova

VIDEO: Propada projekat izgradnje malih hidroelektrana

VIDEO: Aleksandar Obradović

Priručnik za novinarstvo zasnovano na podacima

 

 

Share Button

Oblast delovanja

Donatori

Partneri