Mera Vlade

Trajanje: Septembar 2014 Cilj projekta: Svrha projekta je da se proceni i prati učinak srpske Vlade, tempo i realan domet...