Medijske reforme zastale u sporoj traci: Meka cenzura u Srbiji

Trajanje:

septembar 2015 – decembar 2015.

Cilj projekta:

Unapređenje znanja javnosti o mekoj cenzuri i njenom uticaju na integritet medija i medijske slobode.

Mesto održavanja:

Srbija

Opis projekta:

BIRN Srbija ovim projektom nastoji da uspostavi efikasan mehanizam građanskog nadzora nad novcem koji država izdvaja za medija i da poveća tansparentnost budžeta što će dovesti do ukidanja osnovnog preduslova za meku cenzuru. U okviru projekta zagovaraćemo za bolje uslove za novinare i medije, posebno za potpunu implementaciju zakona koji garantuju medijske slobode i integritet. Jedan od ciljeva jeste i podizanje svesti kod uticajnih aktera o mekoj cenzuri i njenim posledicama.

Predviđene aktivnosti:

  • Pisanje izveštaja o mekoj cenzuri u Srbiji
  • Pravljenje baze podataka o budžetskoj potrošnji u medijskom sektoru
  • Dubinski intervjui sa novinarima i urednicima
  • Organizovanje debate o mekoj cenzuri
  • Bilateralni sastanci sa donosiocima odluka

Projektni produkti:

Izveštaj o medijskoj cenzuri u Srbiji, dopunjena baza podataka o budžetskoj potrošnji u medijskom sektoru, debata, 10 izveštaja

Share Button