Trening novinara u Sandžaku

Trajanje: Decembar 2004 – april 2005 Cilj projekta: Svrha projekta je bila da se obezbedi intenzivna praktična obuka za mlade,...