Web novinarstvo

Trajanje: Maj 2009 – jul 2009 Cilj projekta: Edukacija polaznika o novim medijima, tehnikama pisanja i alatima koji se koriste...

Oko javnih finansija

Trajanje: April 2009 – april 2012 Cilj projekta: Povećati razumevanje i razviti javnu diskusiju o budžetskim pitanjima, među članovima Parlamenta,...