Istraživanje korupcije – istina iza brojeva

Trajanje:
jul 2015 – mart 2016.

Cilj projekta:

Projekat ima za cilj da poveća transparentnost upravljanja javnim finansijama kroz novinarska istraživanja.

Mesto održavanja:

Republika Srbija, Beograd

Opis projekta:

BIRN Srbija će iskoristiti podršku NED-a kako bi nastavila sa radom na svom vodećem internet portalu javno.rs i time doprinela većoj transparentnosti i odgovornosti u potrošnji javnih finansija. Na našem portalu trenutno se nalazi 15 baza podataka koji se odnose na budžetsku potrošnju, uključujući informacije kao što su javne nabavke odobrene po hitnoj proceduri, subvencije medijima, putni troškovi vladinih zvaničnika, donacija i sponzorstva javnih preduzeća i sl.

Sprovođenjem projekta, BIRN će proširiti svoj veb portal sa dve nove baza podataka, a isttovremeno će ažurirati dve postojeće baze – diskrecione troškove ministarstva u vladi i veoma popularnu bazu notara. Dve nove baze će predstaviti građanima podatke o državnoj subvenciji za građevinsku industriju kao i proces privatizacije preduzeća u javnom vlasništvu. Baze podataka će služiti kao važan resurs drugim istraživačima i novinarima, i biće dostupni javnosti bez naknade.

Uz baze podataka, BIRN će proizvesti još i četiri istraživačke priče, na osnovu prikupljenih podataka. Kroz novinarska istraživanja, posebna pažnja javnosti će biti usmerena na moguću korupciju ili zloupotrebe javnih fondova. Tekstovi će biti objavljeni na sajtu javno.rs i na raspolaganju drugim štampanim i onlajn medijima za republikaciju. BIRN će takođe podstaći i druge medijske organizacije i relevantne nevladine organizacije da koriste baze podataka za istraživanja i inicijative javnog zagovaranja.

Projektni produkti:

4 baze podataka i 4 istraživačke priče

Share Button