Javno o korupciji: Istraživanje zloupotrebe javnih fondova i pozicija

Trajanje:

Maj 2017 – April 2018.

Cilj projekta:

  • Doprinos naporima u borbi protiv korupcije javno objavljujući slučajeve korupcije, zloupotrebe javnih fondova, ometanja pristupa pravdi koji narušavaju primenu vladavine prava.
  • Širenje dosega, uticaja i kvaliteta istraživačkog novinarstva i profesionalnog izveštavanja

Mesto održavanja: 

Srbija

Opis projekta: 

Visok nivo korupcije u Srbiji koči implementaciju neophodnih društvenih reformi, a tradicionalni mediji ne izveštavaju adekvatno o tome, pogotovo o korupciji koja dolazi iz centara političke moći.

Kao odgovor na tu situaciju, BIRN će ovim projektom doprineti naporima u borbi protiv korupcije u društvu i reafirmisaće ulogu medija u postavljanju granica korupciji, otkrivajući zloupotrebe u javnim fondovima ili pozicijama i otvarajući široku javnu debatu na tu temu.

U okviru projekta BIRN će proizvesti 4 istraživačke priče i 2 baze podataka u čijem fokusu će biti pravosuđe i infrastrukturni projekti finansirani od strane države, koji su prepoznati kao glavni generatori korupcije.

Ovim projektom će se u praksi demonstrirati novinarstvo zasnovano na podacima, koje pomaže da se javnosti uz korišćenje online alata i multimedijalnog pristupa, na sveobuhvatan način, predstave kompleksne priče koje sadrže brojna dokumenta, podatke i izvore.

Aktivnosti: 

  • novinarska produkcija
  • kreiranje/ažuriranje baze podataka
  • promocija i podizanje svesti

Ciljna grupa:

Javna uprava, mediji, novinari, šira javnost

Publikacije i drugi materijali:

  • 4 istraživačka teksta
  • 2 baze podataka
Share Button