Studijska poseta institucijama za borbu protiv ratnih zločina, za novinare iz regiona jugozapadne Srbije

Trajanje:
Oktobar 2008

Cilj projekta:
Izgradnja kapaciteta novinara da izveštavaju o slučajevima ratnih zločina koji se procesuiraju u međunarodnim institucijama za ratne zločine, kao i upoznavanje novinara sa tim institucijama i sa principima saradnje sa Haškim tribunalom.

Mesto održavanja:
Hag

Opis projekta:
Odabrani novinari iz regiona jugozapadne Srbije imali su priliku da prisustvuju suđenjima pred Haškim tribunalom. Oni su se takođe upoznali sa procesima u sudovima i radom kancelarije tužioca za ratne zločine u Beogradu. Osim toga, novinari su imali priliku i da diskutuju o najvažnijim temama vezano za izveštavanja o suđenjima za ratne zločine, sa kolegama iz beogradskih medija.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)

Share Button

Oblast delovanja

Donatori

Partneri