Podrška procesima demokratizacije u južnoj Srbiji

Trajanje:
April 2008 – april 2009

Cilj projekta:
Ovim projektom potpomogli smo razvoj kapaciteta i interesovanje medija za podizanje javne svesti o pitanjima manjina.

Mesto održavanja:
Južna Srbija

Opis projekta:
Edukacija novinara bila je usmerena na poboljšanje izveštavanja lokalnih medija sa prostora južne Srbije uz naglasak na održivost medija i jačanje njihovih kapaciteta da objektivno i precizno izveštavaju o osetljivim, a posebno manjinskim pitanjima. Osvešćivanjem novinara da se na profesionalan način bave ovim temama utiče se i na formiranje kritičkog javnog mišljenja o demokratskim i integrativnim procesima koji olakšavaju prevenciju konflikata kao i kvalitet rasprave o pitanjima u vezi sa manjinama. Pored toga, u okviru ovog projekta obezbeđeno je i plasiranje informacija o relevantnim temama i na nacionalnim medijima.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)

Share Button