Web novinarstvo

Trajanje:
Maj 2009 – jul 2009

Cilj projekta:
Edukacija polaznika o novim medijima, tehnikama pisanja i alatima koji se koriste u web novinarstvu, kako bi im pomogli da bolje organizuju i kreiraju relevantan sadržaj za sopstvene web sajtove/blogove i sajtove svojih medija.

Mesto održavanja:
Republika Srbija

Opis projekta:
Trenirali smo 15 novinara lokalnih medija i urednika, u oblasti web novinarstva. Kurs je obradio upotrebu Internet tehnologija u novinarskoj praksi, a novinari su trenirani i o načinima prilagođavanja svoje novinarske produkcije novim medijima. Ovaj trening doprineo je procesu razvoja nekoliko novih medijskih sajtova.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)

Share Button

Oblast delovanja

Donatori