Trening novinara u Sandžaku

Trajanje: Decembar 2004 – april 2005 Cilj projekta: Svrha projekta je bila da se obezbedi intenzivna praktična obuka za mlade,...

Izveštavanje o javnim finansijama

Trajanje: Jun 2010 – decembar 2010 Cilj projekta: Objava analiza i istraživačkih priča u oblasti javnih finansija na web portalu...

U susret Evropi

Trajanje: April 2011 – septembar 2011 Cilj projekta: Ovo je bio još jedan u nizu naših projekata edukacije novinara, ali...

5 para za medije kampanja

Trajanje: Septembar 2011 – decembar 2011 Cilj projekta: Ova kampanja imala je dvostruki cilj: kratkoročno, kampanja je potvrdila i ojačala...

Kampanja za dobro upravljanje

Trajanje: Decembar 2011 – novembar 2012 Cilj projekta: Promocija principa dobrog upravljanja u regionu južne i jugozapadne Srbije Mesto održavanja:...