Lokalni budžetski forumi – pilot projekat u Leskovcu i Novom Pazaru

Trajanje:
Novembar 2010 – januar 2011

Cilj projekta:
Razvoj mehanizama participativnog budžetiranja u lokalnim zajednicama

Mesto održavanja:
Gradovi Leskovac i Novi Pazar

Opis projekta:
Lokalne vlasti su učešćem u ovom programu iskazale spremnost da u svom daljem radu poštuju princip transparentnosti i učešća građana prilikom koncipiranja lokalnog godišnjeg budžeta. Rezultati istraživanja stavova građana o lokalnim budžetima uticali su na finalne budžetske dokumente ova dva grada, a u Novom Pazaru je usvojena i građanska budžetska inicijativa za ulaganja u lokalnu zajednicu. Kako bi lokalni budžetski činovnici i ostali budžetski delegati usvojili znanja o procesu koji će kasnije i sami moći da realizuju, BIRN je organizovao treninge za njihovu edukaciju u ovoj oblasti i inicirao stvaranje mreže predstavnika organizacija civilnog društva i opštinskih administracija.
Broj građana koji su direktno učestvovali u budžetskim forumima i uličnim akcijama koje smo organizovali i brendirali premašio je 1000, što ukazuje na spremnost članova lokalne zajednice da učestvuju u ovom i sličnim procesima dijaloga između vlasti i građana. U okviru projekta snimljen je i lokalnim medijima distribuiran dokumentarni film o participativnom budžetiranju.
Ovaj pilot projekat inicirao je implementaciju lokalnih budžetskih foruma kroz Participativno budžetiranje u 25 opština i gradova na jugu i jugozapadu Srbije, projekat koji je BIRN realizovao u 2012. godini.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)

Share Button

Oblast delovanja

Donatori

Partneri

  • NVO Pro-Concept