Trening za novinare nacionalnih manjina i izveštavanje

Trajanje:
Maj 2005 – maj 2008

Cilj projekta:
Cilj projekta je blio unapređenje profesionalnih kapaciteta novinara nacionalinih manjina u Srbiji, Kosovu i Crnoj Gori kao i da se skrene pažnja javnosti na ključne probleme sa kojima se suočavaju pripadnici nacionalnih manjina na ovim prostorima.

Mesto održavanja:
Crna Gora, Srbija i Kosovo

Opis projekta:
Tokom trajanja projekta bilo je obučeno oko 24 novinara godišnje. Objavljeno je preko 40 novinarskih tekstova i tri analize tokom samo prve godine projekta. Dodatno, održane su tri javne debate na neke od najzanimljivijih tema koje su bile obrađene u objavljenim tekstovima.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)

Share Button