Publikacije

"Čovek čita da bi postavljao pitanja." Franc Kafka

BIRN Srbija u saradnji sa projektnim partnerima i ekspertima iz mnogih oblasti učestvuje u izradi velikog broja publikacija. One su zasnovane na višemesečnim istraživanjima BIRN tima, predstavljene su javnosti širom Srbije i regiona, a koriste se kao izvor i smernica za istraživanja drugih NVO i javnih institucija. Publikacije su dostupne u ovom odeljku.

Molimo Vas da prilikom korišćenja podataka iz naših publikacija navedete izvor.

Uređenje projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja – pravna analiza i preporuke

Problemi projektnog sufinansiranja ne znače nužno da je sistem uspostavljen medijskim propisima loš, te da u potpunosti treba odustati od ovakvog načina raspodele sredstava, zaključak je pravne analize Uređenje projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja. Dokument se bavi procedurama, nedostatcima i izazovima u oblasti procesa sufinansiranja medijskih projekata iz javnih budžeta, a nastao je u okviru projekta Javni novac za javni interes, koji sprovode BIRN, NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija.

Transparentnost podataka o državnoj potrošnji na medijski sektor – pravna analiza i preporuke

Pristup državnim fondovima već duže vreme predstavlja jedan od ključnih mehanizama ekonomske održivosti medija, a potpuni uvid u obim državne pomoći medijima izostaje. Ovaj dokument daje praktične predloge za unapređenje registra medija koji će učiniti transparentnijim tokove novca od države ka medijima,  a nastao je u okviru projekta Javni novac za javni interes, koji sprovode BIRN, NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija.

Analiza rizika za nastanak korupcije u procesu odobrenja i izdavanja udžbenika u Srbiji

U analizi su proučeni procedura izbora i odobravanja udžbenika kako bi se pokušalo bolje razumeti da li unutar samih tih propisa postoji prostor koji omogućava korupciju, odnosno da li postoje i kakav je karakter rizika od korupcije koji se nalazi u tim propisima.
Ovaj dokument se pre svega zasniva na analizi Zakona o udžbenicima iz 2015. godine, koji bi sa pratećim podzakonskim aktima trebalo da dovede do smanjenja rizika od korupcije.

Analiza: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova

BIRN Srbija predstavlja dokument Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova koji ja nastao u saradnji sa Marinom Mijatović iz organizacije Pravni skener.
Dokument analizira slučaj javne nabavke za projekat „Rekonstrukcija četiri klinička centra u Srbiji“ i daje preporuke za unapređenje ove oblasti.
Najveći problemi su nastali kada se počelo sa javnom nabavkom dobara za Klinički centar Niš, jer su greške u dokumentaciji koja je objavljena na Portalu javnih nabavki bile očigledne, pa je bilo jasno da sam pristup Ministarstva zdravlja kao naručioca nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, na šta se daje poseban osvrt u analizi.

Projektno finansitanje medija, BIRN Srbija, Ministarstvo kulture i informisanja

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Ministarstvo kulture i informisanja

Jedanaesti izveštaj BIRN-a o stvarnim rezultatima i proizvedenim sadržajima bavi se projektima javnog informisanja koje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. U 2015. godini, Ministarstvo je raspisalo šest konkursa, a analiza BIRNa usmerena je isključivo na konkurs podrške sufinansiranju projekata javnog informisanja, koji je najskuplji i koji je u dva ciklusa vredeo 164 miliona dinara. Analizirani projekti većinom mogu da posluže kao primeri dobro izvedenih programskih sadržaja, u čiju je realizaciju uložen značajan novac. Treba napomenuti da su nosioci ovih projekata mahom nacionalni i značajniji regionalni mediji, portali ili produkcije, koji imaju kapacitete da izvedu aktivnosti shodno projektnom planu. Analiza pokazuje da se dobra programska produkcija, u svrhu ispunjavanja javnog interesa u informisanju, mora finansirati značajnijim sredstvima. Preporuka je i da se manji, lokalni mediji udružuju kako bi bili sposobni za realizaciju kompleksnijih projekata.