Publikacije

"Čovek čita da bi postavljao pitanja." Franc Kafka

BIRN Srbija u saradnji sa projektnim partnerima i ekspertima iz mnogih oblasti učestvuje u izradi velikog broja publikacija. One su zasnovane na višemesečnim istraživanjima BIRN tima, predstavljene su javnosti širom Srbije i regiona, a koriste se kao izvor i smernica za istraživanja drugih NVO i javnih institucija. Publikacije su dostupne u ovom odeljku.

Molimo Vas da prilikom korišćenja podataka iz naših publikacija navedete izvor.

Projektno finansiranje medija, Valjevo, BIRN Srbija

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Valjevo

BIRN Srbija predstavlja deseti izveštaj o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja, na primeru grada Valjeva. BIRN-ova analiza, kojom je obuhvaćeno 5 projekata (ukupne vrednosti 2,5 miliona
dinara) pokazuje da je kroz mehanizam konkursnog sufinansiranja u prethodnoj godini grad Valjevo mahom finansirao delove redovnih programa, a ne projektno zaokružene celine. Iako model konkursnog finansiranje budžetskim novcem nije nov i primenjuje se u Valjevu nekoliko godina unazad, podaci BIRNa pokazuju da su pojedini projekti finansirani godinama (na primer, emisija Izlaz RTV Marš, Pravoslavlje i mladi Radija Istočnik ili Gradske manifestacije na VTV). Analizirani sadržaj pokazuje izvesnu tematsku raznovrsnost, aktuelizujući teme od
značaja za lokalnu publiku – od praćenja rada lokalnih vlasti do kulturnih manifestacija. Ipak, sadržajem dominira promotivni ton, bez podsticanja javne debate ka temama u domenu ljudskih prava, pravne države, borbe protiv korupcije i sl.

Projektno finansiranje medija, Užice, Uzice, BIRN Srbija

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Užice

Deveti BIRN-ov izveštaj o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja, posvećen je gradu Užicu. Glavni nalaz BIRN-ovog istraživanja je da su građani Užica za relativno mali novac dobili sadržaj koji je na solidnom profesionalnom nivou. Kvalitet podržanih projekata, pokazuje tematsku raznovrsnost, kao i relevantnost sadržaja za lokalnu sredinu, što je u skladu sa zakonski definisanim javnim interesom u informisanju. Analiziranim projektima uglavnom se podržava redovna produkcija medija, a ne zaokružene projektne celine.

Projektno finansiranje medija, Subotica, BIRN Srbija

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Subotica

BIRN Srbija predstavlja osmi izveštaj o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja, na primeru grada Subotice. Grad Subotica je kroz konkursno sufinansiranje projekata za unapređenje javnog informisanja u prethodnoj godini mahom finansirao delove redovnih informativnih programa, a ne projektno zaokružene celine. BIRN je za potrebe ove analize obradio 5 od ukupno 20 projekata, čija je realizacija podržana gradskim budžetom Subotice u 2015. godini. Glavni nalazi BIRNove analize pokazuju da je podrška redovnom radu lokalnh i regionalnih medija, kao i prikrivena promocija lokalne političke elite okosnica projekata koji su podržani. Sadržajem dominira pomotivni ton i deskriptivni tretman sadržaja, bez dubljeg istraživanja i analize. Građani kao sagovornici vidno izostaju, kao i eksperti i civilni sektor.

Projektno finansiranje medija, Smederevo, BIRN Srbija

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Smederevo

Sedmi izveštaj o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja bazira se na primeru grada Smedereva. BIRN je za potrebe ove analize, obradio 4 od ukupno sedam projekata kojima je u 2015. godini u Smederevu novac dodeljen. Analiza je pokazala da medijski projekti podržani budžetom grada u većini ne unapređuju profesionalne standarde, o čemu svedoči dominantno promotivni ton u informativnim žanrovima, nejednaka zastupljenost svih zainteresovanih strana – građana, javnih funkcionera, političkih partija i civilnog sektora. Najveći deo (3 od 4 projekta) analiziranog sadržaja predstavlja prikriveni politički marketing, tj. promociju lokalne političke elite, koja se kao izvor informacija pojavljuje gotovo u svim vestima, dok su pseudo događaji – konferencije za štampu, postavljanje kamena temeljaca ili posete republičkih funkcionera glavni povod za pisanje vesti.

Projektno finansiranje medija, Bor

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Bor

U šestom izveštaju o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja, BIRN Srbija analizirao je opštinu Bor. Glavni nalaz je da je novcem građana mahom podržana redovna, dnevna produkcija vesti i izveštaja, tj. redovan rad medija. Tri od pet analiziranih projekata, zapravo nisu zaokružene tematske ni projektne celine. U tom smislu postoji realna potreba za edukacijom kako nosilaca vlasti koji konkurse raspisuju i za njih odobravaju novac, tako i komisije koja odlučuje o projektima i koja ovakvu vrstu projekata ne bi trebalo da preporučuje za finansiranje. Dodatno, potrebna je i edukacija samih medija koji bi trebalo da shvate suštinu projektnog finansiranja i podignu kvalitet podnetih prijava na konkursima.