Publikacije

"Čovek čita da bi postavljao pitanja." Franc Kafka

BIRN Srbija u saradnji sa projektnim partnerima i ekspertima iz mnogih oblasti učestvuje u izradi velikog broja publikacija. One su zasnovane na višemesečnim istraživanjima BIRN tima, predstavljene su javnosti širom Srbije i regiona, a koriste se kao izvor i smernica za istraživanja drugih NVO i javnih institucija. Publikacije su dostupne u ovom odeljku.

Molimo Vas da prilikom korišćenja podataka iz naših publikacija navedete izvor.

Hidroenergetski potencijali Srbije – da li je rešiv problem (ne)izgradnje malih hidroelektrana?

Ovaj dokument odnosi se na upravljanje energetskim sistemom Republike Srbije u njegovim određenim segmentima. U središtu problema koji su pobrojani u ovoj publikaciji nalazi se istorijski negativno stanje odnosa društva i ekonomije prema vodama, odnosno upotrebi voda. Regulacija, odnosno upotreba voda u javnom interesu, te njihova zaštita, odnosno pospešivanje ekoloških celina od visoke biološke vrednosti kroz integrisano upravljanje vodama predstavljaju jedan od civilizacijskih izazova koji se nalaze pred Srbijom i društvom.

Izveštaj o finansiranju medija iz budžeta lokalnih samouprava

Već treću godinu za redom, BIRN Srbija skuplja podatke i beleži modele budžetske potrošnje u medijskom sektoru. Na taj način, a u odsustvu objedinjenih zvaničnih podataka, BIRN je mapirao potrošnju skoro tri milijarde dinara koje su 33 odabrane lokalne samuprave potrošile u medijskom sektoru u periodu od 2011. do 2013. godine. Subvencije su najznačajnji instrument kojim lokalne samouprave utiču na medije. Od ukupne sume čak 640 miliona dinara je potrošena na operativno funkcionisanje 43 javna preduzeća za informisanje, dok je ostatak je podeljen na preostali 271 privatni medij. Na osnovu direktnog ugovaranja potrošeno skoro 200 miliona dinara, tj. jedna petina. Na javne nabavke potrošeno oko 40 miliona dinara. Na osnovu javnih konkursa raspodeljeno oko 102 miliona dinara, podržan ukupno 81 projekat. Svega 9 opština u ovom uzorku je uopšte sprovodilo javne konkurse, ostale nisu imale ovakvu vrstu budžetske prakse.

Nacionalna perspektiva: Izveštaj o potrošnji budžetskog novca u medijskom sektoru

Javna preduzeća i državne institucije smatraju se vrlo poželjnim i lukrativnim izvorom finansiranja medija i medijske industrije. U vremenu prolongirane ekonomske krize, ovi izvori finansiranja postaju dodatno važni za opstanak medija, ali ujedno i vrlo efikasno sredstvo uticaja na uređivačku politiku. Zahvaljujući podacima prikupljenim na osnovu Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, BIRN je uspeo da uđe u trag skoro 1,5 milijardi dinara (tačnije 1.438.762.526 dinara) koje su republička Ministarstva, 20 republičkih agencija i 34 republička javna preduzeća potrošili u medijskom sektoru u budžetskoj 2012. i 2013 godini.

Izveštaj o godinu dana rada Vlade Srbije – april 2015.

Krajem aprila 2015. godine navršić se tačno godinu dana otkad je formirana aktuelna Vlada Srbije sa Aleksandrom Vučićem na čelu i to je dobar momenat da se samiraju učinci njenog rada u prethodnih godinu dana. BIRN Srbija je pratio pet oblasti u kojima su vršene reforme: javne finansije, privreda, zdravstvo, prosveta i broba protiv korupcije. U ovom izveštaju možete pročiatti koje smo ocene dali Vladi Srbije.

Javne nabavke u vanrednim situacijama: razmatranje pojedinih problema i neka od mogućih rešenja

U ovom dokumentu razmatraju se problemi koji su postali vidljivi nakon katastrofalnih poplava u Republici Srbiji iz maja 2014. godine, a odnose se na javne nabavke. U fokusu razmatranja je pitanje da li treba sprovoditi postupak iz Zakona o javnim nabavkama i kada bi odstupanje od pravila iz tog zakona moglo biti u javnom interesu. U tekstu je kratko predstavljen relevantni okvir, efekti primene posebnih zakonskih rešenja koja su usvojena nakon poplava, a zatim su prikazane dileme i neka od mogućih rešenja koja proizilaze iz verovatno najpoznatije javne nabavke radi oktlanjanja štete od poplava – isušivanje kopova kod Lazarevca, o kojima je BIRN pisao u januaru 2015. godine.