Publikacije

"Čovek čita da bi postavljao pitanja." Franc Kafka

BIRN Srbija u saradnji sa projektnim partnerima i ekspertima iz mnogih oblasti učestvuje u izradi velikog broja publikacija. One su zasnovane na višemesečnim istraživanjima BIRN tima, predstavljene su javnosti širom Srbije i regiona, a koriste se kao izvor i smernica za istraživanja drugih NVO i javnih institucija. Publikacije su dostupne u ovom odeljku.

Molimo Vas da prilikom korišćenja podataka iz naših publikacija navedete izvor.

Projektno finansiranje medija Vojvodina BIRN Srbija

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, sekretarijat AP Vojvodine

BIRN Srbija predstavlja peti izveštaj o sprovođenju projekata za podršku proizvodnji medijskog sadržaja, nastao u saradnji sa Medijskim centrom Filozofskog fakulteta, Univerzitetau Novom Sadu. Analizom je obuhvaćeno 16 projekata medija koji su sadržaj plasirali na različitim komunikacijskim platformama (štampa, TV, radio, Internet i nezavisne produkcije) koji ukupno vrede nešto više od 15 miliona dinara. Rezultati izveštaja pokazuju da je budžetski novac, shodno uslovima javnog konkursa, potrošen u svrhu informisanja građana Vojvodine ili, pak, promocije Vojvodine široj publici.  Sadržaj je tematski raznorodan i odražava kulturne specifičnosti pokrajine, kroz probleme lokalnih zajednica, dece, manjina, stanovnika vojvođanskih sela i sl.

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Kruševac

BIRN Srbija predstavlja četvrti izveštaj o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja u Srbiji, na primeru grada Kruševca. Izveštaj je nastao na osnovu analize dela medijskog sadržaja čija je realizacija, kroz dva projektna ciklusa, podržana sa 7,7 miliona dinara budžetskog novca. Korisnici novca su, pre svega, lokalni mediji regsitrovani u Kruševcu, kao i TV Belle Amie, regionalni medij iz Niša. Od ukupno podržanih 9 projekata, BIRN je analizom obuhvatio 5, koji zajedno vrede 5,6 miliona dinara. Opredeljeni novac služi kao podrška informisanju lokalnog stanovništva, ujedno i kao podrška zakonski definisanom javnom interesu u informisanju, mada javnim pozivom nisu propisani prioriteti niti lokalno specifični javni interes. Kvalitet podržanih projekata, kako pokazuje analiza BIRNa u izveštaju koji sledi, pokazuje relativnu tematsku raznovrsnost projekata koji su podržani, kao i relevantnost sadržaja za lokalnu sredinu. Profesionalni standardi su, ipak, na niskom nivou, te javne konkurse treba iskoristiti kao šansu za unapređenje kvaliteta programa, njegovu raznovrsnost i tehnički kvalitet.

Projektno finansiranje medija, Čačak

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Čačak

BIRN Srbija predstavlja svoj treći izveštaj čiji je cilj da pokaže efekte i realne domete prve godine projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja u Srbiji. Izveštaj se fokusira na efekte ovog modela sufinansiranja na primeru grada Čačka kroz analizu medijskog sadržaja koji je podržan budžetskim novcem u toku 2015. godine. Grad Čačak je u 2015. godini, prvoj godini primene novog medijskog zakonodavstva, raspisao dva konkursa za podršku i sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja. BIRN je od 18 podržanih projekata analizirao ukupno 7, koji zajedno vrede 2.557.658,00 dinara, što čini polovinu ukupnog novca dodeljenog na oba konkursa. Kvalitet podržanih projekata pokazuje relativnu tematsku raznovrsnost projekata koji su podržani, kao i relevantnost sadržaja za lokalnu sredinu, uz formalan nedostatak konkursa u kom nisu određeni prioriteti u određivanju javnog interesa u informisanju. Profesionalni standardi su, ipak, na relativno niskom nivou, te javne konkurse treba iskoristiti kao šansu za unapređenje kvaliteta programa, pre svega, u elektronskim medijima, pokazujem analiza BIRNa.

Projektno finansiranje medija - Novi Sad

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Novi Sad

BIRN Srbija predstavlja svoj drugi izveštaj (policy brief) čiji je cilj da pokaže efekte i realne domete prve godine projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja u Srbiji.
Izveštaj se fokusira na efekte ovog modela sufinansiranja na primeru grada Novog Sada kroz analizu medijskog sadržaja koji je podržan budžetskim novcem u toku 2015. godine.
Analiza koju je sproveo BIRN pokazuje da su ciljevi konkursa samo delimično ostvareni. Proizvedeni sadržaj nije doprineo boljem informisanju građana i građanki, niti poboljšanju kvaliteta medijskih sadržaja. Naime, novac dobijen na konkursu poslužio je za proizvodnju sadržaja koji je ili već postojao u mediju kao deo informativnog programa, i/ili promovisao finansijera projekta, i/ili bio veoma niskog tehničkog kvaliteta. Analizirani sadržaji se bave lokalnom sredinom i namenjeni su lokalnoj, uglavnoj nesegmentiranoj publici.

Projektno finansiranje medija - Kraljevo

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Kraljevo

BIRN Srbija predstavlja prvi u nizu izveštaja čiji je cilj da pokaže efekte i realne domete prve godine projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja.
Ovaj izveštaj nastao je na osnovu analize sadržaja koji je sufinansiran u toku 2015. godine u gradu Kraljevu, a obuhvata analizu 5 (od ukupno 10) podržanih projekata, koji zajedno vrede 12.040.000,00 dinara ili nešto više od 80% ukupne vrednosti celokupne opredeljene sume.
Generalni zaključak je da projektnim sufinansiranjem nije ostvaren zadati cilj – da se unapredi sadržaj i podigne kvalitet informisanja – već je ovaj model finansiranja zapravo poslužio kao dodatni izvor za finansiranje redovnog programa medija koji rade na teritoriji grada, a pre svega, za produkciju redovnog informativnog programa.