Publikacije

"Čovek čita da bi postavljao pitanja." Franc Kafka

BIRN Srbija u saradnji sa projektnim partnerima i ekspertima iz mnogih oblasti učestvuje u izradi velikog broja publikacija. One su zasnovane na višemesečnim istraživanjima BIRN tima, predstavljene su javnosti širom Srbije i regiona, a koriste se kao izvor i smernica za istraživanja drugih NVO i javnih institucija. Publikacije su dostupne u ovom odeljku.

Molimo Vas da prilikom korišćenja podataka iz naših publikacija navedete izvor.

Projektno finansiranje medija, Subotica, BIRN Srbija

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Subotica

BIRN Srbija predstavlja osmi izveštaj o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja, na primeru grada Subotice. Grad Subotica je kroz konkursno sufinansiranje projekata za unapređenje javnog informisanja u prethodnoj godini mahom finansirao delove redovnih informativnih programa, a ne projektno zaokružene celine. BIRN je za potrebe ove analize obradio 5 od ukupno 20 projekata, čija je realizacija podržana gradskim budžetom Subotice u 2015. godini. Glavni nalazi BIRNove analize pokazuju da je podrška redovnom radu lokalnh i regionalnih medija, kao i prikrivena promocija lokalne političke elite okosnica projekata koji su podržani. Sadržajem dominira pomotivni ton i deskriptivni tretman sadržaja, bez dubljeg istraživanja i analize. Građani kao sagovornici vidno izostaju, kao i eksperti i civilni sektor.

Projektno finansiranje medija, Smederevo, BIRN Srbija

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Smederevo

Sedmi izveštaj o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja bazira se na primeru grada Smedereva. BIRN je za potrebe ove analize, obradio 4 od ukupno sedam projekata kojima je u 2015. godini u Smederevu novac dodeljen. Analiza je pokazala da medijski projekti podržani budžetom grada u većini ne unapređuju profesionalne standarde, o čemu svedoči dominantno promotivni ton u informativnim žanrovima, nejednaka zastupljenost svih zainteresovanih strana – građana, javnih funkcionera, političkih partija i civilnog sektora. Najveći deo (3 od 4 projekta) analiziranog sadržaja predstavlja prikriveni politički marketing, tj. promociju lokalne političke elite, koja se kao izvor informacija pojavljuje gotovo u svim vestima, dok su pseudo događaji – konferencije za štampu, postavljanje kamena temeljaca ili posete republičkih funkcionera glavni povod za pisanje vesti.

Projektno finansiranje medija, Bor

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Bor

U šestom izveštaju o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja, BIRN Srbija analizirao je opštinu Bor. Glavni nalaz je da je novcem građana mahom podržana redovna, dnevna produkcija vesti i izveštaja, tj. redovan rad medija. Tri od pet analiziranih projekata, zapravo nisu zaokružene tematske ni projektne celine. U tom smislu postoji realna potreba za edukacijom kako nosilaca vlasti koji konkurse raspisuju i za njih odobravaju novac, tako i komisije koja odlučuje o projektima i koja ovakvu vrstu projekata ne bi trebalo da preporučuje za finansiranje. Dodatno, potrebna je i edukacija samih medija koji bi trebalo da shvate suštinu projektnog finansiranja i podignu kvalitet podnetih prijava na konkursima.

Projektno finansiranje medija Vojvodina BIRN Srbija

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, sekretarijat AP Vojvodine

BIRN Srbija predstavlja peti izveštaj o sprovođenju projekata za podršku proizvodnji medijskog sadržaja, nastao u saradnji sa Medijskim centrom Filozofskog fakulteta, Univerzitetau Novom Sadu. Analizom je obuhvaćeno 16 projekata medija koji su sadržaj plasirali na različitim komunikacijskim platformama (štampa, TV, radio, Internet i nezavisne produkcije) koji ukupno vrede nešto više od 15 miliona dinara. Rezultati izveštaja pokazuju da je budžetski novac, shodno uslovima javnog konkursa, potrošen u svrhu informisanja građana Vojvodine ili, pak, promocije Vojvodine široj publici.  Sadržaj je tematski raznorodan i odražava kulturne specifičnosti pokrajine, kroz probleme lokalnih zajednica, dece, manjina, stanovnika vojvođanskih sela i sl.

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Kruševac

BIRN Srbija predstavlja četvrti izveštaj o efektima primene projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja u Srbiji, na primeru grada Kruševca. Izveštaj je nastao na osnovu analize dela medijskog sadržaja čija je realizacija, kroz dva projektna ciklusa, podržana sa 7,7 miliona dinara budžetskog novca. Korisnici novca su, pre svega, lokalni mediji regsitrovani u Kruševcu, kao i TV Belle Amie, regionalni medij iz Niša. Od ukupno podržanih 9 projekata, BIRN je analizom obuhvatio 5, koji zajedno vrede 5,6 miliona dinara. Opredeljeni novac služi kao podrška informisanju lokalnog stanovništva, ujedno i kao podrška zakonski definisanom javnom interesu u informisanju, mada javnim pozivom nisu propisani prioriteti niti lokalno specifični javni interes. Kvalitet podržanih projekata, kako pokazuje analiza BIRNa u izveštaju koji sledi, pokazuje relativnu tematsku raznovrsnost projekata koji su podržani, kao i relevantnost sadržaja za lokalnu sredinu. Profesionalni standardi su, ipak, na niskom nivou, te javne konkurse treba iskoristiti kao šansu za unapređenje kvaliteta programa, njegovu raznovrsnost i tehnički kvalitet.