Publikacije

"Čovek čita da bi postavljao pitanja." Franc Kafka

BIRN Srbija u saradnji sa projektnim partnerima i ekspertima iz mnogih oblasti učestvuje u izradi velikog broja publikacija. One su zasnovane na višemesečnim istraživanjima BIRN tima, predstavljene su javnosti širom Srbije i regiona, a koriste se kao izvor i smernica za istraživanja drugih NVO i javnih institucija. Publikacije su dostupne u ovom odeljku.

Molimo Vas da prilikom korišćenja podataka iz naših publikacija navedete izvor.

Izborna kampanja 2016: Kako su političari komunicirali sa biračima

Dajući doprinos istraživanju uloge medija u izborima i izbornoj komunikacijij, BIRN Srbija predstavlja svoj finalni izveštaj o diskursnim strategijama političkih prvaka stranaka koje učestvuju u parlamentarnim izborima 2016. godine.
Istraživanje diskursnih strategija je, donekle, pionirski pokušaj BIRNa, jer slična istraživanja do sada nisu rađena.
Generalni zaključak istraživanja je da je kampanja organizovana po modelu propagande i razne vrste direktne ili indirektne medijske manipulacije, a ne po modelu potpunog i balansiranog informisanja javnosti.
Tematski sužena, idejno i programski siromašna, sa medijima koji se malo angažuju da kritički obrade teme, ličnosti ili stranačke programe, mimo onoga što partije nameću kao svoju agendu, izborna kampanja daje mali doprinos demokratičnosti i kvalitetu izbornog ciklusa.

Izveštaj o učinku rada Vlade, april 2014 – mart 2016. godine

Izveštaj predstavlja analizu aktivnosti i učinaka Vlade, odnosno analizu (ne)ispunjenosti obećanja koja su političke stranke i predstavnici Vlade davali pred izbore 2014. godine i neposredno nakon njenog formiranja. Najpre je prikazan kratak pregled trendova u četiri oblasti BIRN-ovog monitoringa u periodu od 2012. godine do 2016, a nakon toga, u te četiri oblasti dat je detaljniji prikaz stanja, mera i efekta rada Vlade koju od aprila 2014. vodi Aleksandar Vučić.

Priručnik za novinarstvo zasnovano na podacima

BIRN Srbija je objavila prvi priručnik o data-novinarstvu u Srbiji Novinarsto zasnovano na podacima: Saveti, trikovi i tutorijali koji na jednom mestu nudi sva osnovna znanja o tome kako raditi sa podacima i sprovesti novinarsko istraživanje od početka do kraja. U ovom priručniku sistematizovana su znanja i iskustva novinara stečena kroz različite istraživačke projekte. U njemu se nalaze odgovori na pitanja šta je data-novinarstvo, koji su najvažniji alati za prikupljanje, analizu, organizovanje i prezentaciju podataka, kako doći do podataka u Srbiji, kao i saveti i primeri iz prakse kolega koji su se već oprobali ovoj formi novinarstva.

Dopuštenost, vidljivost i isplativost državne pomoći

U ovom tekstu je reč o „državnoj pomoći“, slabostima u sistemu za kontrolu državne pomoći u Srbiji i nekim mogućim rešenjima. Kakve se slabosti javljaju u slučajevima dodele državne pomoći predstavljeno je na dva primera – kompanija „Air Serbia“ i Aerodrom „Nikola Tesla“. BIRN je u avgustu 2014. godine pisao o ugovorima između kompanije „Etihad Airways“ i „Air Serbia“.