Publikacije

"Čovek čita da bi postavljao pitanja." Franc Kafka

BIRN Srbija u saradnji sa projektnim partnerima i ekspertima iz mnogih oblasti učestvuje u izradi velikog broja publikacija. One su zasnovane na višemesečnim istraživanjima BIRN tima, predstavljene su javnosti širom Srbije i regiona, a koriste se kao izvor i smernica za istraživanja drugih NVO i javnih institucija. Publikacije su dostupne u ovom odeljku.

Molimo Vas da prilikom korišćenja podataka iz naših publikacija navedete izvor.

Projektno finansiranje medija, Čačak

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Čačak

BIRN Srbija predstavlja svoj treći izveštaj čiji je cilj da pokaže efekte i realne domete prve godine projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja u Srbiji. Izveštaj se fokusira na efekte ovog modela sufinansiranja na primeru grada Čačka kroz analizu medijskog sadržaja koji je podržan budžetskim novcem u toku 2015. godine. Grad Čačak je u 2015. godini, prvoj godini primene novog medijskog zakonodavstva, raspisao dva konkursa za podršku i sufinansiranje proizvodnje medijskog sadržaja. BIRN je od 18 podržanih projekata analizirao ukupno 7, koji zajedno vrede 2.557.658,00 dinara, što čini polovinu ukupnog novca dodeljenog na oba konkursa. Kvalitet podržanih projekata pokazuje relativnu tematsku raznovrsnost projekata koji su podržani, kao i relevantnost sadržaja za lokalnu sredinu, uz formalan nedostatak konkursa u kom nisu određeni prioriteti u određivanju javnog interesa u informisanju. Profesionalni standardi su, ipak, na relativno niskom nivou, te javne konkurse treba iskoristiti kao šansu za unapređenje kvaliteta programa, pre svega, u elektronskim medijima, pokazujem analiza BIRNa.

Projektno finansiranje medija - Novi Sad

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Novi Sad

BIRN Srbija predstavlja svoj drugi izveštaj (policy brief) čiji je cilj da pokaže efekte i realne domete prve godine projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja u Srbiji.
Izveštaj se fokusira na efekte ovog modela sufinansiranja na primeru grada Novog Sada kroz analizu medijskog sadržaja koji je podržan budžetskim novcem u toku 2015. godine.
Analiza koju je sproveo BIRN pokazuje da su ciljevi konkursa samo delimično ostvareni. Proizvedeni sadržaj nije doprineo boljem informisanju građana i građanki, niti poboljšanju kvaliteta medijskih sadržaja. Naime, novac dobijen na konkursu poslužio je za proizvodnju sadržaja koji je ili već postojao u mediju kao deo informativnog programa, i/ili promovisao finansijera projekta, i/ili bio veoma niskog tehničkog kvaliteta. Analizirani sadržaji se bave lokalnom sredinom i namenjeni su lokalnoj, uglavnoj nesegmentiranoj publici.

Projektno finansiranje medija - Kraljevo

Izveštaj: Projektno finansiranje medija, Kraljevo

BIRN Srbija predstavlja prvi u nizu izveštaja čiji je cilj da pokaže efekte i realne domete prve godine projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja.
Ovaj izveštaj nastao je na osnovu analize sadržaja koji je sufinansiran u toku 2015. godine u gradu Kraljevu, a obuhvata analizu 5 (od ukupno 10) podržanih projekata, koji zajedno vrede 12.040.000,00 dinara ili nešto više od 80% ukupne vrednosti celokupne opredeljene sume.
Generalni zaključak je da projektnim sufinansiranjem nije ostvaren zadati cilj – da se unapredi sadržaj i podigne kvalitet informisanja – već je ovaj model finansiranja zapravo poslužio kao dodatni izvor za finansiranje redovnog programa medija koji rade na teritoriji grada, a pre svega, za produkciju redovnog informativnog programa.

Izborna kampanja 2016: Kako su političari komunicirali sa biračima

Dajući doprinos istraživanju uloge medija u izborima i izbornoj komunikacijij, BIRN Srbija predstavlja svoj finalni izveštaj o diskursnim strategijama političkih prvaka stranaka koje učestvuju u parlamentarnim izborima 2016. godine.
Istraživanje diskursnih strategija je, donekle, pionirski pokušaj BIRNa, jer slična istraživanja do sada nisu rađena.
Generalni zaključak istraživanja je da je kampanja organizovana po modelu propagande i razne vrste direktne ili indirektne medijske manipulacije, a ne po modelu potpunog i balansiranog informisanja javnosti.
Tematski sužena, idejno i programski siromašna, sa medijima koji se malo angažuju da kritički obrade teme, ličnosti ili stranačke programe, mimo onoga što partije nameću kao svoju agendu, izborna kampanja daje mali doprinos demokratičnosti i kvalitetu izbornog ciklusa.

Izveštaj o učinku rada Vlade, april 2014 – mart 2016. godine

Izveštaj predstavlja analizu aktivnosti i učinaka Vlade, odnosno analizu (ne)ispunjenosti obećanja koja su političke stranke i predstavnici Vlade davali pred izbore 2014. godine i neposredno nakon njenog formiranja. Najpre je prikazan kratak pregled trendova u četiri oblasti BIRN-ovog monitoringa u periodu od 2012. godine do 2016, a nakon toga, u te četiri oblasti dat je detaljniji prikaz stanja, mera i efekta rada Vlade koju od aprila 2014. vodi Aleksandar Vučić.