CRTA

28.11.2014 | 13:22

CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) je nevladina organizacija osnovana u avgustu 2002. godine pod imenom LiNet (Liberal Network), sa misijom da doprinese uspešnoj tranziciji Srbije u razvijeno demokratsko društvo kroz promociju aktivnog učešća građana/ki u društvenim procesima i razvoj njihovih zagovaračkih kapaciteta.

 

CRTA je organizacija mladih ljudi sa širokim iskustvom u građanskom aktivizmu, novinarstvu i politici. U svom zalaganju za primenu koncepta odgovornog ponašanja u društvu CRTA razvija različite mehanizme za praćenje i procenu stepena odgovornosti nosilaca vlasti, istražuje i edukuje građane/ke i političare/ke o konceptu odgovornosti i zagovara da se koncept odgovornog ponašanja primeni u praksi i zakonodavstvu kao osnovna vrednost razvijenog demokratskog društva.

 

Vizija

Srbija sa demokratskom tradicijom i građanima/kama spremnim da preuzmu i zahtevaju odgovornost.

 

Misija

CRTA je nevladina organizacija koja razvijanjem i zastupanjem koncepta preuzimanja odgovornosti unapređuje političku kulturu građana/ki i gradi demokratsko društvo u Srbiji.

 

Programi

 

Praćenje odgovornosti

Kroz ovaj program implementiraju se različiti mehanizmi “merenja” stepena odgovornosti za javno izgovorenu reč ili izvršeno delo institucija i nosilaca funkcija vlasti. Cilj programa je da građane/ke obavesti o ponašanju institucija i javnih funkcionera/ki u svakodnevnom radu.

Zastupanje odgovornosti

CRTA zastupa da se koncept odgovornog ponašanja prihvati u zakonodavstvu Srbije ne samo kao relevantan, već i kao jedan od vodećih principa kojim se zakonodavac vodi. Kroz ovaj program insistira se na tome da republičke institucije i lokalne samouprave širom Srbije donesu zakone i podzakonske akte i preduzmu sve mere kako bi se građani/ke zaštitili od neodgovornog ponašanja nosilaca vlasti.

Trening i edukacija o konceptu odgovornosti

Program je usmeren na istraživanje i razvoj pojma i primene koncepta odgovornosti na društveno-političkoj sceni Srbije u 21. veku. Kroz ovaj program aktivno se radi na edukaciji građana/ki i političara/ki o konceptu odgovornosti.

 

Više o organizaciji CRTA možete pročitati ovde.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."