NED

Donator

NED (National Endowment for Democracy) je privatna, neprofitna fondacija posvećena rastu i jačanju demokratskih institucija širom sveta. Svake godine, uz finansijsku podršku američkog Kongresa, NED podržava više od 1.000 projekata nevladinih grupa iz inostranstva, koje se bore za demokratske ciljeve u više od 90 zemalja.

Od svog osnivanja 1983. godine, zadužbina je postala jedna od vodećih u demokratskim borbama, evaluirajući u eklektičnu instituciju koja postaje centar različitih aktivnosti, resursa i intelektualne razmene aktivista, naučnika i praktičara demokratije širom sveta.

NED je jedinstvena institucija. Nevladin karakter zadužbine daje joj fleksibilnost i omogućava joj da radi u nekim od najtežih svetskih okolnosti, kao i da brzo reaguje kad god postoji mogućnost za političke promene. NED je posvećen razvoju širokog spektra demokratskih institucija, uključujući i političke partije, sindikate, poslovne organizacije, institucije namenjene razvoju slobodnog tržišta. Takođe, NED neguje razvoj aktivnih civilnih društava, nezavisnih medija i vladavine prava.

Fondacija je vođena uverenjem da se sloboda kao univerzalna ljudska težnja može realizovati kroz razvoj demokratskih institucija, procedura i vrednosti. Demokratija se ne može postići putem jednokratnih izbora, niti se može zasnivati na jedinstvenom modelu kao u SAD ili bilo kojoj drugoj zemlji. Ona se razvija u skladu sa potrebama i tradicijom različitih političkih kultura. Podržavajući ovaj proces, zadužbina pomaže jačanju veza između lokalnih demokratskih pokreta i naroda SAD – veza baziranih na zajedničkoj predanosti razvoju predstavničkih vlada i slobode kao načina života.

Više o NED-u možete pročitati ovde.