Izveštaj o učinku rada Vlade RS: jul 2012 – januar 2014.

Šta je tačno odlazeća Vlada uradila u svom mandatu? BIRN Srbija analizirao je učinke Vlade sa stanoviša njihovih predizbornih političkih, društvenih i ekonomskih obećanja i reformi koje su sprovedene, odnosno koje nisu sprovedene. Ukupna ocena je da je ova Vlada propustila da sprovede obećane suštinske reforme, i zbog toga Srbija i dalje ostaje društvo duboke, sistemske krize u gotovo svakom segmentu svog postojanja.

100 dana Vlade RS: Izveštaj o monitoringu ispunjavanja predizbornih obećanja

Što se tiče ekonomije, mere koje najviše odgovaraju predizbornim obećanjima odnose se na izmene naplate PDVa kada je mala privreda u pitanju, predlog zakona o rokovima naplate potraživanja i smanjenje parafisklanih nameta. Malo je preduzeto u oblasti borbe protiv korupcije, bar kada su u pitanju sistemska rešenja i nezavisni mehanizmi. U oblasti zdravstva akcenat je više bio na operacionalizaciji ciljeva nego na usvajanju konkretnih mera. Obrazovanje je kao prioritena oblast bilo najmanje zastupljeno i u kampanji, ali i u prvih 100 dana Vlade.