Pismo Evropske federacije novinara Johanesu Hanu

20.2.2015 | 11:38

Poštovani komesare Han,

U ime Evropske federacije novinara (EFJ), koja prestavlja više od 300 000 novinara iz cele Evrope, obraćamo Vam se jer smo veoma zabrinuti zbog stanja slobode medija u Srbiji.

Veoma smo bili iznenađeni kada smo u ponedeljak, 15. Februara, čuli Vašu reakciju povodom kršenja slobode medija u Srbiji a u kojoj navodite da ne postoji dovoljno dokaza za reagovanje Evropske komisije po ovom pitanju.

Na konferenciji za novinare ste izjavili: “Već sam više puta čuo da se govori o ovome [o zabrinutosti vezano za slobodu medija] i uvek pitam za dokaze… Spreman da ispratim takve prigovore ali su mi potrebni dokazi, a ne samo glasine”. Ovo jasno ukazuje na to da nemate dovoljno informacija o ovom pitanju.

Alarmantno stanje na polju slobode medija u Srbiji nije glasina već realnost. Ovo je zabeleženo ne samo u izveštajima o slobodi medija koje su objavile mnoge nevladine organizacije, već i novinari i njihova udruženja. Novinarska udruženja i sindikati koji žele da se odbrane njihova prava i sami su suočeni sa otporom i političkim pritiscima.

Prema tvrdnjama naših saradnika, Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Udruženja novinara Srbije (UNS) i Sindikata novinara Srbije (SINOS), novinari se svakodnevno suočavaju sa raznim vrstama cenzure.

U poslednjih 12 meseci EFJ i naši saradnici zabeležili su sledeće slučajeve kršenja slobode medija:

 • Nakon niza istraživanja na temu pitanja od javnog interesa, srpske vlasti i provladine medijske organizacije pokrenule su javnu kampanju protiv novinara BIRN-a, nazivajući ih “EU plaćenicima, špijunima i lažovima” ili osobama koje rade protiv srpskih nacionalnih interesa.
 • Srpski novinari okupili su se ispred studija nacionalnog emitera B92, protestvujući protiv odluke o ukidanju političke emisije “Utisak nedelje” zbog njenih kritičkih osvrta na vladu i državne zvaničnike.
 • Kritički nastrojeni članci i blogovi su uklanjani; web sajtovi, uključujući i nezavisnu medijsku organizaciju Peščanik, blokirani su i izloženi napadima.
 • Novinara RTV Mladenovca Dragana Nikolića ispitivala je policija zato što je putem svog profila objavio fejsbuk post; takođe je bio izložen fizičkim i verbalnim napadima.
 • 90% novinara koji su dali svoje odgovore u nedavno sprovedenoj anketi reklo je da su cenzura i autocenzura prisutne u srpskim medijima
 • Novinari su u pro-vladinim medijskim izdanjima optuženi da propagiraju interese stranih zemalja
 • Srbija je takođe usvojila i novi Zakon o radu kome su se oštro protivili sindikati i sindikalne vođe, a koji su bili izloženi medijskim napadima i kampanjama sa ciljem da se diskredituju
 • Postoji nedostatak transparentnosti vlasništva nad medijima što je za rezultat imalo manju nezavisnost medija u Srbiji.
 • Lili Linč, osnivač i urednik onlajn časopisa na engleskom jeziku “The Balkanist” imala je sedište u Beogradu. Ona je nedavno odlučila da ode iz Srbije zbog pritisaka kojima je bila izložena kao nezavisan novinar.

Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović takođe je izrazila zabrinutost povodom slučajeva kršenja slobode medija u brojnim prilikama.

 • jula 2014. godine OEBS predstavnica za slobodu medija osuđuje napad na urednika u Srbiji
 • maja 2014. godine: Cenzura sadržaja na internetu u Srbiji je zabrinjavajući trend, izjavljuje OEBS predstavnica za slobodu medija

Osamnaestog novembra Evropski parlament organizovao je konferenciju na temu slobode medija u zemljama zapadnog Balkana i stavio naglasak na pitanja vezano za slobodu medija u Srbiji.

U izveštaju Komisije o napretku Srbije za 2014. godinu Komisija je naglasila “zabrinutost zbog pogoršanja uslova za puno ostvarivanje slobode izražavanja” i “tendencija rasta auto-cenzure”.

Ovi dokazi povrede medija u Srbiji su poražavajući. Nažalost, ovo je realnost sa kojom su novinari danas suočeni u Srbiji. Oni bore stalnu bitku za svoja osnovna prava na slobodu izražavanja i informisanje javnosti.

Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji Srbija bi trebalo da učini napore da ispuni standarde postavljene poveljom EU o osnovnim pravima slobode medija i slobode izražavanja. Evropska komisija trebalo bi da zadrži svoju nezavisnost i da u zajednici evropskih zemalja postavi standarde osnovnih prava u pregovorima za članstvo sa zemljama kandidatima.

EFJ i njegovi lokalni saradnici u Srbiji spremni su da sarađuju sa Vama i Vašim kabinetom kako bi se dalje radilo na ovom problemu. Takođe smo primetili da ste dali pojašnjenje u vezi sa ovom izjavom na konferenciji za novinare i da ste ponovo stavili naglasak na medijske slobode kao na osnovna prava koja ne mogu biti predmet pregovora.

Cenimo ovo pojašnjenje, ali takođe želimo da obezbedimo dodatne dokaze o kršenju slobode medija u Srbiji kako bismo doprineli budućim aktivnostima koje će preduzimati Evropska komisija.

Nadamo se da ćemo, u partnerstvu sa Savetom Evrope u okviru projekta monitoringa kršenja medijskih sloboda i novinarskih prava, otkloniti svaku sumnju koju Evropska komisija i Vi lično imate po pitanju stanja slobode u srpskim medijima.

Na kraju bismo želeli da iskoristimo priliku i da zatražimo sastanak sa Vama kako bismo dalje razgovarali o ovom pitanju i predstavili Vam dodatne dokaze o kršenju medijskih prava u Srbiji.

Hvala Vam.

S poštovanjem,

Mogens Blicher Bjerregård                           Ricardo Gutierrez

Predsednik EFJ                                               Generalni sekretar EFJ

 

 

 

 

Share Button

Kontaktirajte nas

  Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

  Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."