Analiza: Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova

BIRN Srbija predstavlja dokument Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova koji ja nastao u saradnji sa Marinom Mijatović iz organizacije Pravni skener.
Dokument analizira slučaj javne nabavke za projekat „Rekonstrukcija četiri klinička centra u Srbiji“ i daje preporuke za unapređenje ove oblasti.
Najveći problemi su nastali kada se počelo sa javnom nabavkom dobara za Klinički centar Niš, jer su greške u dokumentaciji koja je objavljena na Portalu javnih nabavki bile očigledne, pa je bilo jasno da sam pristup Ministarstva zdravlja kao naručioca nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, na šta se daje poseban osvrt u analizi.