Balkanski fond za demokratiju

Donator

Balkanski fond za demokratiju je osnovan 2003. godine, kao deo aktivnosti nemačkog Maršal fonda, koji u saradnji sa drugim donatorima finansira projekte koji imaju za cilj da razviju demokratiju i civilno društvo.
Nemački Maršal fond je osnovan 1972. godine na osnovu resursa, između ostalih i nemačke vlade, koji su donirani kao priznanje Maršal planu. Cilj fonda je promovisanje transatlanskog razumevanja i saradnje. Aktivnosti fonda se fokusiraju na širok spektar ljudi: političare, novinare, istraživače, NVO i poslovne ljude.

Više o Balkanskom fondu za demokratiju i nemačkom Maršal fondu možete pročitati ovde.