Publikacije

"Čovek čita da bi postavljao pitanja." Franc Kafka

BIRN Srbija u saradnji sa projektnim partnerima i ekspertima iz mnogih oblasti učestvuje u izradi velikog broja publikacija. One su zasnovane na višemesečnim istraživanjima BIRN tima, predstavljene su javnosti širom Srbije i regiona, a koriste se kao izvor i smernica za istraživanja drugih NVO i javnih institucija. Publikacije su dostupne u ovom odeljku.

Molimo Vas da prilikom korišćenja podataka iz naših publikacija navedete izvor.

Izveštaj o učinku rada Vlade RS: jul 2012 – januar 2014.

Šta je tačno odlazeća Vlada uradila u svom mandatu? BIRN Srbija analizirao je učinke Vlade sa stanoviša njihovih predizbornih političkih, društvenih i ekonomskih obećanja i reformi koje su sprovedene, odnosno koje nisu sprovedene. Ukupna ocena je da je ova Vlada propustila da sprovede obećane suštinske reforme, i zbog toga Srbija i dalje ostaje društvo duboke, sistemske krize u gotovo svakom segmentu svog postojanja.

100 dana Vlade RS: Izveštaj o monitoringu ispunjavanja predizbornih obećanja

Što se tiče ekonomije, mere koje najviše odgovaraju predizbornim obećanjima odnose se na izmene naplate PDVa kada je mala privreda u pitanju, predlog zakona o rokovima naplate potraživanja i smanjenje parafisklanih nameta. Malo je preduzeto u oblasti borbe protiv korupcije, bar kada su u pitanju sistemska rešenja i nezavisni mehanizmi. U oblasti zdravstva akcenat je više bio na operacionalizaciji ciljeva nego na usvajanju konkretnih mera. Obrazovanje je kao prioritena oblast bilo najmanje zastupljeno i u kampanji, ali i u prvih 100 dana Vlade.

Analiza Izveštaja EK o napretku Srbije za 2013. godinu

Analiza Izveštaja EK predstavlja BIRN-ov osvrt na stav Evropske komisije prema napretku u četiri oblasti koje se kroz projekat monitoringa sistematski prate već više od godinu dana. Analiza je postavljena tako da se u njoj daju ključne ocene napretka u ovom oblastima, na način na koji ih vidi Evropska unija; ove ocene se, potom, analiziraju u konteksu predizbornih obećanja i njihove (ne)ispunjenosti, sa finalnom ocenom određenih poteza Vlade u pravcu sprovođenja dubljih i dugoročnih reformi.

Prvih godinu dana Vlade RS

ako je najveći broj zakonskih inicijativa pokrenut u oblasti ekonomije, u ovoj oblasti ujedno je pokazan vrlo skroman napredak. Vlada nije uspela da nađe adekvatno rešenje za krizu, broj nezaposlenih je i dalje visok, mere za poboljšanje poslovnog ambijenta nisu dale očekivane rezultate, a potrebno je i hitno konsolidovati javne finansije kao bi se smanjio budžetski deficit i javni dug. Od četiri oblasti u fokusu monitoringa, najmanji napredak zabeležen je u oblasti prosvete – usvojena Strategija razvoja sistema obrazovanja do 2020. godine ostala je bez Akcionog plana. U oblasti zdravstva delimično su ispunjena predizborna obećanja data građanima time što je proširen krug pacijenata koji imaju pravo na zdravstveno osiguranje o trošku države, a usvojen je i dugo najavljivani Zakon o pravima pacijenata. Strategija za borbu protiv korupcije najvažniji je dokument koji su Vlada i Skupština usvojile u oblasti borbe protiv korupcije.