Podizanje javne svesti i politički dijalog u multietničkim područjima južne Srbije, kao mehanizama za sprečavanje konflikata

Trajanje:
Januar 2010 – maj 2011

Cilj projekta:
Unapređenje političkog, institucionalnog i društvenog okruženja za dalji razvoj dijaloga između etničkih manjina i Vlade Srbije.

Mesto održavanja:
Južna i jugozapadna Srbija

Opis projekta:
Projekat je inicijalno bio usmeren na organizaciju jedinstvenog Foruma o južnoj Srbiji u aprilu 2010., ali je ubrzo prerastao u višeslojni projekat sa raznovrsnim aktivnostima, te je Forum organizovan i naredne godine. Forum je svake godine okupio preko 170 učesnika: ambasadora, ministara i viših predstavnika lokalnih samouprava sa juga Srbije.
Veliki broj nacionalnih medija je izveštavao sa događaja, a lokalni mediji su događaju doprineli sa posebnim pričama. Zajednički zaključci sa Foruma distribuirani su kako učesnicima tako i drugim relevantnim akterima u ovoj oblasti. Preporuke sa Foruma delimično su inspirisale i jedan od glavnih programa za unapređenje ovog dela Srbije – Progres Programa.

U okviru projekta BIRN Srbija je zajedno sa ekipom iskusnih novinara RTSa napravio dva dokumentarna filma o životu i interetničkim odnosima na prostoru južne i jugozapadne Srbije, koji su se potom emitovali na ovom javnom medijskom servisu. Takođe, organizovali smo i javne debate čiji je fokus bio na daljem angažmanu nacionalnih saveta nacionalnim manjina i njihovom medijskom mandatu. Članovi saveta nacionalnih manjina ojačali su svoje kapacitete učešćem u obukama za sprovođenje održivih rešenja za re-integraciju regiona i sprečavanje konflikata.
U Novom Pazaru i Bujanovcu sproveli smo istraživanja putem fokus grupa, ispitivajući medijsku pismenost i upotrebu medija, a za predstavnike albanskog nacionalnog saveta organizovano je i studijsko putovanje.
Lansirana je specijalizovana web sekcija Spotlight on South Serbia (Južna Srbija u fokusu) u okviru novinarskog web portala Balkan Insight kome pristup ima više od 5000 korisnika iz zemlje i inostranstva.

O svim projektnim aktivnostima izveštavali su lokalni mediji sa kojima je u okviru projekta razvijen posebni vid partnerstva.

Publikacije:
(Ili drugi projektni produkti)

Share Button