Prvih godinu dana Vlade RS

ako je najveći broj zakonskih inicijativa pokrenut u oblasti ekonomije, u ovoj oblasti ujedno je pokazan vrlo skroman napredak. Vlada nije uspela da nađe adekvatno rešenje za krizu, broj nezaposlenih je i dalje visok, mere za poboljšanje poslovnog ambijenta nisu dale očekivane rezultate, a potrebno je i hitno konsolidovati javne finansije kao bi se smanjio budžetski deficit i javni dug. Od četiri oblasti u fokusu monitoringa, najmanji napredak zabeležen je u oblasti prosvete – usvojena Strategija razvoja sistema obrazovanja do 2020. godine ostala je bez Akcionog plana. U oblasti zdravstva delimično su ispunjena predizborna obećanja data građanima time što je proširen krug pacijenata koji imaju pravo na zdravstveno osiguranje o trošku države, a usvojen je i dugo najavljivani Zakon o pravima pacijenata. Strategija za borbu protiv korupcije najvažniji je dokument koji su Vlada i Skupština usvojile u oblasti borbe protiv korupcije.