Digitalni mediji u akciji za slobodu izražavanja u Srbiji

Trajanje: 

April 2017 – Mart 2018.

Cilj projekta:

Povećanje uticaja i kapaciteta izabranih online medija da postanu primarni izvor informisanja u svojim sredinama, doprinoseći informisanim debatama o učincima i odgovornosti vlade.

Mesto održavanja:

Srbija

Opis projekta:

Projekat teži da stvori prostor za različita mišljenja i odgovorne glasove iz zajednice. U tom smislu, projekat je odgovor na nedostatak funkcionalne debate i veoma centralizovan sistem za informisanje koji ostavlja veliki deo zemlje, van glavnog grada, u izolaciji.

U okviru projekta biće iskorišćena postojeća zajednica kako bi se podstakla kvalitetna debata i angažovanje publike. U isto vreme, projekat će biti usmeren ka širenju broja pristalica i podsticanju protoka informacija kroz celu zemlju, da bi se javnosti obezbedile kredibilne informacije iz svih delova Srbije.

Ovo će imati pozitivan uticaj na publiku tako što će biti bolje informisana, ali i na portale čiji profili i uticaj će biti ojačani.

U tom smislu cilj projekta je da se povećaju uticaj i kapacitet odabranih online medija da postanu primarni izvor informisanja u svojim sredinama, doprinoseći informisanim debatama o učincima i odgovornosti vlade.

Aktivnosti:

  • Pružanje podrške odabranim medijima koji imaju potencijal da postanu verodostojne platforme za informisanje i koje su u mogućnosti da proizvedu kvalitetnu produkciju na nacionalnim, regionalnim i lokalnim digitalnim platformama.
  • Mediji će sarađivati međusobno u proizvodnji i širenju sadržaja sa ciljem iniciranja debate o odgovornosti javnih službenika u medijskoj sredini, gde nedostaju pluralizam i kritička analiza.

Ciljna grupa:

Urednici, novinari, tehnička podrška, zaposleni u marketingu…

Publikacije i drugi materijali:

  • 10 novinarskih tekstova
  • 15 videa ili vizualizacija

 

Share Button