Transparentno do posla

Trajanje:
novembar 2014 – maj 2016

Cilj projekta:

Opšti cilj ovog projekta, na kom BIRN kao partner organizacije CeSID sprovodi deo aktivnosti, je jačanje demokratskih vrednosti i vladavine prava kroz promociju veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javnog sektora u procedurama zapošljavanja, čime se podržava borba protiv korupcije i proces evropskih integracija.

Mesto održavanja:

Republika Srbija: Beograd, Jagodina, Vranje, Zaječar, Niš, Kragujevac, Valjevo, Čačak, Sombor, Novi Sad

Opis projekta:

Specifični ciljevi ovog projekta su:

1) podizanje efikasnosti OCD u Srbiji za pokretanje inicijativa usmerenih na borbu protiv korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru;

2) osnaživanje građana za aktivno učešće u promociji veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javnog sektora u procedurama zapošljavanja kroz informisanje i saradnju sa javnim institucijama i OCD.

U Srbiji se zapošljavanje u javnom sektoru obavlja uz nedovoljno transparentne procedure, što kreira koruptivne mehanizme i budžetski deficit, po osnovu troškova za višak zaposlenih. Projekat ima dve komponente. Prvu, u sklopu koje će se uraditi analiza transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru (Srbija i neke zemlje EU), izrada istraživačke studije o trasparentnosti procedura zapošljavanja (2009-2014) i studije o ekonomskim efektima netransparentnih procedura, kao i predlog praktičnih politika za unapređenje procedura. Druga komponenta obuhvata izradu i implementaciju komunikacione strategije (6 javnih događaja, 10 tribina sa građanima, HTML platforma, lifleti, posteri) i  izgradnja kapaciteta za 10 OCD u 10 gradova za efikasnije pokretanje inicijativa u borbi protiv korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru.

Projektni produkti:

Web sajt i android aplikacija za prijavu korupcije

Share Button

Oblast delovanja

Donatori

Partneri