Evropska unija

Donator

Program evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES je razvojni program koji pokriva najveću teritoriju u Srbiji, 25 opština sa juga i jugozapada zemlje, i rezultat je kontinuiranih napora dva ključna donatora – Evropske unije i Vlade Švajcarske da pruže podršku Vladi Republike Srbije. EU PROGRES sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) koja je garant apolitičnog i razvojnog karaktera u svim aktivnostima Programa.

Aktivnosti programa struktuirane su u četiri komponente: (1) dobro upravljanje, unakrsna tema koja prožima ceo Program, (2) opštinsko upravljanje i planiranje razvoja, (3) društvena, ekonomska i infrastruktura životne sredine, kao i (4) javna svest i brendiranje južne i jugozapadne Srbije. Ovakvim, sveobuhvatnim pristupom Program nastoji da ubrza rast i poboljša opšte uslove života u definisanim oblastima.

Sprovođenje infrastrukturnih projekata će, na primer, odmah poboljšati svakodnevni život svih građana u opštini.

S druge strane, sistemski pristup planiranju razvoja i napretka u opštinskom rukovođenju daće dugoročne rezultate tako što će državni službenici biti opremljeni znanjem i tehnikama kako da pripreme projektnu dokumentaciju i obezbede dodatna sredstva za njihove opštine. To će takođe značiti i povećanje efektivnosti i efikasnosti lokalne samouprave, dva važna principa dobrog upravljanja. Osim toga, kada je reč o dobrom upravljanju, povećanje učešća građana u procesu donošenja odluka u javnom sektoru i odsustvo diskriminacije stvoriće preduslove za održivi razvoj.

Kljčni partneri Programa su opštinske institucije, koje će, u najvećem broju slučajeva, sprovoditi aktivnosti EU PROGRES-a. Međutim, ceo Program je usmeren ka stvaranju boljih uslova života i stvaranju povoljne klime za investicije koje će podstaći prosperitet građana u južnoj i jugozapadnoj Srbiji.

Više o programu EU PROGRES možete pročitati ovde.