OEBS

Donator

Kako bi pomogla Srbiji u izgradnji jakih, nezavisnih, odgovornih i efikasnih demokratskih institucija, Misija radi sa Vladinim institucijama, civilnim društvom i medijima u oblastima vladavine prava i ljudskih prava, sprovođenja zakona, demokratizacije i razvoja medija. Takođe sarađuje sa drugim misijama u regionu na zajedničkim projektima i inicijativama.

Misija ima mandat da pruža pomoć organima vlasti i civilnom društvu u cilju demokratskog razvoja i zaštite ljudskih prava, uključujući i prava nacionalnih manjina. Kako bi unapredila proces demokratizacije, toleranciju, vladavinu prava i poštovanje OEBS-ovih standarda i ciljeva, Misija pruža pomoć i podršku prilikom primene zakona iz ovih oblasti, nadgleda funkcionisanje demokratskih institucija i procesa, pruža pomoć prilikom rekonstrukcije i obuke organa za sprovođenje zakona i pravosuđa i pomaže u rešavanju pitanja iz medijske sfere. Misija podržava povratak izbeglica i interno raseljenih lica u njihove domove širom Srbije.

Kako bi pomogla Srbiji u izgradnji jakih, nezavisnih, odgovornih i efikasnih demokratskih institucija, Misija radi sa Vladinim institucijama, civilnim društvom i medijima u oblastima vladavine prava i ljudskih prava, sprovođenja zakona, demokratizacije i razvoja medija. Takođe sarađuje sa drugim misijama u regionu na zajedničkim projektima i inicijativama.

Više o OEBS-u možete pročitati ovde.