Prvi Građanski vodiči kroz budžet u 10 lokalnih zajednica u Srbiji

28.4.2016 | 09:49 Publikacija koja ima za cilj pružanje najvažnijih informacija o planiranim budžetima za 2016. godinu i okolnostima i odlukama kojima su se gradovi i opštine vodili prilikom njihovog sastavljanja dostupna je na sajtovima lokalnih samouprava

Građanski vodič kroz budžet namenjen je svim građanima koji žele da budu obavešteni o planovima lokalne samouprave za prikupljanje i trošenje novca i da prate realizaciju postavljenih ciljeva. S obzirom na to da najveći deo novca stiže u budžet kroz naplatu poreza, lokalna zajednica bi trebalo da građanima predstavi razumljive i tačne podatke.

Izrada Vodiča usledila je nakon što su građani 10 opština i gradova u okviru projekta Participativno budžetiranje tokom 2015. godine predložili projekte za koje smatraju da je potrebno realizovati u njihovom okruženju kako bi njihov kraj bio bolje mesto za život. Nakon toga održan je Dan za glasanje na kom su izabrani najbolji projekti, a usledile su javne rasprave u svih 10 lokalnih zajednica na kojima se diskutovalo o budžetu za 2016. godinu. Informacije o izabranim projektima, sredstvima koja su za njih izdvojena kao i koliko glasova je svaki od projekata dobio dostupne su u Vodiču.

Građanski vodič:

Građanski vodiči nastali su u okviru projekta Participativno budžetiranje koji finansiraju EU u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2013″ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS.

Share Button

Kontaktirajte nas

    Pišite nam ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom informacijom.

    Štiklirajte polje levo od teksta "I'm not a robot."