Program podrške za lokalne online medije

Trajanje: 

Jun 2018 – Mart 2020.

Cilj projekta: Jačanje uloge medija u demokratskim procesima u Srbiji kroz povećanje dometa i uticaja kvalitetnog novinarstva, orjentisanog ka javnom interesu, koje pokreće odgovornost vlasti pred građanima.

Mesto održavanja:

Srbija

Opis projekta:

Slobodno i profesionalno izveštavanje je neophodno za implementaciju vladavine prava i razvoj institucija koje rade u javnom interesu.

Trenutna situacija ukazuje na dramatično sužavanje medijskih sloboda. Budžeti za marketing postaju sve manji, prisutna je snažna politička kontrola nad reklamnom industrijom, novi biznis modeli tek treba da se razviju, a različita državna budžetska davanja postaju jedini način na koji mediji opstaju, time ih čineći podložnim raznim političkim uticajima i klijentelističkim odnosima.

Ovakvo okruženje dovodi do smanjenja kvaliteta izveštavanja, kao i celokupne krize novinarske profesije, što rezultira široko rasprostranjenom tabloidizacijom i propagandom sa jedne strane, a sa druge – nedostatkom poverenja u medije.

Ovaj projekat će uključiti nazavisne medije i kroz šemu malih grantova kao i inovativne obuke, kreirane prema njihovim potrebama i kapacitetima, pružiti im neophodnu ekspertizu, alate i resurse, kao i mogućnost objavljivanja, promovisanja i naplaćivanja njihovog rada.

Projekat će demonstrirati moć kvalitetnih medija i novinarstva da u se u javnosti pokrene debata u vezi sa osetljivim i nedovoljno istraženim temama.

To će imati pozitivan uticaj na javnost, koja će biti bolje informisana, ali i na medije čiji će profili i uticaj biti ojačani.

Aktivnosti: 

  • Tehnička optimizacija i razvoj sajtova
  • Razvoj novih poslovnih modela i online oglašavanja
  • Mentorska podrška novinarima i urednicima
  • Razvijanje profila u javnosti i na društvenim mrežama
  • Razmena sadržaja i povezivanje na lokalnom i nacionalnom nivou
  • Dodeljivanje grantova za proizvodnju sadržaja od javnog značaja

Ciljne grupe: Lokalni mediji, nezavisne institucije, eksperti, vlasti, šira javnost

Publikacije i drugi materijali: Istraživački tekstovi, analize i vesti

Share Button