Koruptivne stope nataliteta

Trajanje: 

Januar 2019 – April 2019.

Cilj projekta: Informisati građane Srbije kako da prepoznaju i izbegnu korupciju prilikom ostvarivanje prava na naknadu tokom trudničkog i porodiljskog bolovanja

Mesto održavanja:

Srbija

Opis projekta:

Novi zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom stvara konfuziju među građanima Srbije.

Dok se vlast deklarativno zalaže za povećanje nataliteta, trudnice i porodilje štrajkuju širom Srbije nezadovoljne niskim primanjima tokom odsustva sa posla. Nov način obračuna naknade ostavlja žene zbunjenim i bez jasnih informacija koliko novca mogu da očekuju ako se odluče da ostanu u drugom stanju.

Cilj ovog projekta je da građanima ponudi prave informacije u vezi sa konfuznom zakonskom procedurom, da analizira podatke i iskustva žena te da ukaže na propuste zakonodavca u vezi sa ovom procedurom.

Aktivnosti: 

  • Prikupljanje i analiza podataka
  • Razvijanje digitalnih alata
  • Objavljivanje analitičkih tekstova

Ciljne grupe: Porodice sa decom, šira javnost

Publikacije i drugi materijali:

  • Analize
  • Digitalni alati
  • Baze podataka
Share Button